Horizontalni hitac

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Pri horizontalnom hitcu važno je znati dvije stvari:

1. Brzina se u horizontalnom (vodoravnom) smjeru s vremenom ne povećava, niti smanjuje, a put (horizontalni) je u istom vremenskom razmaku jednak te se izračunava pomoću formule za jednoliko gibanje: s=vt

2. Brzina u vertikalnom smjeru raste po formuli za jednoliko ubrzano gibanje: v=at, pri čemu je a=g odnosno 9.81 m/s2.


Pri promjeni početne brzine v0 ukupno vrijeme trajanja puta tijela do dna je jednako. Trajanje puta, dakle ovisi jedino o visini tijela od tla.


Za izračunavanje ukupno prijeđenog puta: prvo treba izračunati vrijeme t, za koje tijelo padne na tlo, pomoću formule t2=a/2s; a zatim uvrstiti to vrijeme t u formulu s=vt. Sada imamo put vertikalni (okomiti) i horizontalni te samo treba pomoću pitagorinog poučka izračunati ukupni put: s2=svertikalni2 + shorizontalni2

Za izračunavanje brzine na kraju puta: treba izračunati samo v-vertikalnu, pošto je horizontalna brzina konstantna. v=at, odnosno v2=2s/a. Sada pomoću pitagorinog poučka izračunavamo brzinu v na kraju puta: v2=vvertikalni2 + vhorizontalni2


Isto tako računamo brzinu v i put s u nekom vremenu t.