Zapremina cilindra

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Zapremina cilindra je zapremina poviše čela klipa u cilindru kada se klip nalazi u DMT. Zapremina cilindra je stoga jednaka:

V_c = V_k + V_s = (h + s)\frac{d^2\times\pi}{4}

gdje je:

Vc-zapremina cilindra
Vk-zapremina kompresije
Vs-zapremina stapaja
h-srednja udaljenost između čela klipa i glave motora kada je klip u GMT
s-stapaj
d-promjer cilindra