Šesta lička divizija NOVJ-a

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Šesta lička divizija NOVJ-a
Šesta proleterska divizija u pokretu.jpg
Šesta proleterska divizija u pokretu preko Kupreškog polja, prosinac 1943. godine
Osnovana 22. studenog 1942.
Država Flag of Croatia (1941–1945).svg ND Hrvatska
Odanost Josip Broz Tito
Grana Kopnena vojska
Vrsta Pješaštvo
Veličina Divizija
Nadimak "Nikola Tesla"

Šesta lička proleterska divizija NOVJ-a formirana je 22. studenog 1942. godine naredbom Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a od Prve, Druge i Treće ličke brigade. Do 11. studenog 1943. godine bila je u sastavu Prvog hrvatskog korpusa, odnosno Četvrtog korpusa, a zatim u sastavu Prvog proleterskog korpusa NOVJ-a.

U prosincu 1944., u sastavu divizije formirana je i Artiljerijska brigada Šeste divizije.

Ostali nazivi[uredi VE | uredi]

  • Šesta hrvatska divizija
  • Šesta lička divizija
  • Šesta proleterska divizija „Nikola Tesla

Borbeni put Šeste divizije[uredi VE | uredi]

Divizija je u prvom periodu nakon osnivanja sudjelovala u operacijama Prvog bosanskog korpusa u donjem toku Une. Tijekom prosinca i prve polovine siječnja 1943. godine izvodila je napade na talijanske, ustaške i četničke posade u Lici i sjevernoj Dalmaciji.

Tijekom operacije „Weiss I“ divizija je uspješno suzbila i ograničila talijanske divizije „Re“ i „Sassari“, i u kontraudaru potukla dijelove divizije "Sassari" u Lapačkom polju, opkolila ih i nanijela im teške gubitke. Nakon toga je, zajedno sa brigadama Osme kordunaške divizije preuzela inicijativu u svoje ruke i likvidirala sve neprijateljske posade u Lici osim Gospića. Pokušaj likvidacije ustaša u gospićkom garnizonu početkom svibnja završio je neuspjehom.

Studenog 1943., divizija je prešla u Bosnu, gdje je do kolovoza 1944. godine u sastavu Prvog proleterskog korpusa sudjelovala u intenzivnim borbenim operacijama. Tijekom srpnja i kolovoza probijala se prema Srbiji pod snažnim njemačkim pritiskom koji je kulminirao u operaciji „Rübezahl“ (početak strateškog povlačenja Nijemaca iz Srbije, nakon poraza u Rumunjskoj i Bugarskoj) tijekom kolovoza. Vještim manevrom, Prva i Šesta divizija uspjele su otkloniti pritisak operativne grupe Druge oklopne armije i krenule u prodor u Srbiju. Tijekom prodora kroz Srbiju razbijaju četničku Četvrtu grupu jurišnih korpusa, dijelove Srpskog dobrovoljačkog korpusa i slabije njemačke jedinice, oslobađaju Valjevo i uključuju se u Beogradsku operaciju.

Šesta lička divizija je uz Trinaestu proletersku brigadu prva jugoslavenska jedinica koja je pod borbom prešla most na rijeci Savi, 20. listopada 1944. godine i preko Zemuna nastavila nastupanje kroz Srijem. Tijekom borbi na Srijemskom bojištu početkom studenog pretrpjela je teške gubitke, pa je izvučena u pozadinu radi popune, odmora, obuke i sređivanja jedinica.

Na Srijemski front divizija se vratila ojačana i popunjena novim regrutima, sa 22. srpskom (od 8. listopada 1944.) i Artiljerijskom brigadom (od prosinca 1944.) u svom sastavu. Sudjelovala je u proboju Srijemske fronte i oslobađanju Đakova i Slavonskog Broda, a 9. svibnja ušla je u Zagreb. Ondje je imala glavnu ulogu u masovnom partizanskom zločinu nad zarobljenicima i civilima u Gračanima.

Ukazom Vrhovnog štaba od 19. ožujka 1944. godine divizija je za postignute uspjehe proglašena proleterskom i dobila naziv Šesta proleterska divizija „Nikola Tesla. Sve tri brigade koje su pri formiranju divizije bile u njenom sastavu proglašene su za proleterske i odlikovane Ordenom narodnog heroja.

Literatura[uredi VE | uredi]

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]