Šesterokutna kristalna rešetka

Izvor: Wikipedija

U kristalografiji šesterokutna kristalna rešetka je jedan od 7 mogućih oblika kristalizacije u prirodi. Šesterokutna kristalna rešetka karakterizira se s tri vektora elementarne translacije od kojih su dve jednake dužine a treći različit. Za objašnjenje ove rešetke uvodi se dopunska os koja predstavlja simetralu između x i y osi.

Ime international Schoenflies primjer
diheksagonalna bipiramidalna D6h beril
dvošesterokutno piramidalna C6v greenockit
šesterokutno bipiramidalna C6h apatit
šesterokutno piramidalna C6 nefelin
šesterokutno trapezohedralna D6 kalsilit visoki kvarc
dvotrokutno bipiramidalna D3h benitoit
trokutno bipiramidalna C3h nijedan

Kristali heksagonalne holoedrije mogu imati proto i/ili deftero orijentaciju. Jednostavni oblici kristala u heksagonalnoj holoedriji su:

  • baza
  • heksagonalna prizma
  • diheksagonalna prizma
  • heksagonalna bipiramida
  • diheksagonalna bipiramida