Šumarski fakultet u Zagrebu

Koordinate: 45°49′28″N 16°01′48″E / 45.824541562322°N 16.0300076007843°E / 45.824541562322; 16.0300076007843
Izvor: Wikipedija
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet u Zagrebu
grb Sveučilišta
Osnovan 1959.[1]
Dekan Vladimir Jambreković
Zaposlenika oko 200
Studijski programi
Preddiplomski šumarstvo
urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
drvna tehnologija
Diplomski • Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
• Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu
• Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
• Drvnotehnološki procesi
• Oblikovanje proizvoda od drva
Službena web-stranica

Šumarski fakultet u Zagrebu dio je Sveučilišta u Zagrebu.

Moderne nove zgrade Šumarskog fakulteta

Zavodi fakulteta[uredi | uredi kôd]

 • Šumarski odsjek
  • Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
  • Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
  • Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
  • Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
  • Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
  • Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte: NPŠO Zagreb, NPŠO Lipovljani, NPŠO Zalesina, NPŠO Velika, NPŠO Rab
 • Drvnotehnološki odsjek
  • Zavod za znanost o drvu
  • Zavod za organizaciju proizvodnje
  • Zavod za tehnologije materijala
  • Zavod za namještaj i drvne proizvode
  • Zavod za procesne tehnike

O fakultetu[uredi | uredi kôd]

Šumarski fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Fakultet je mjesto trajnoga obrazovanja i izrastanja intelektualaca širokoga spektra znanja koji su prepoznatljivi u svojem djelovanju ne samo u struci nego i u društvenom životu Hrvatske. U svoje djelovanje Fakultet je utkao svu svoju slavnu prošlost i djelovanje prethodnika. Šumarstvo kao struka ima svoja pisana pravila i vrijednosne stavove, ali i nepisana se uče u praksi.

Moderno šumarstvo je znanost, posao i umijeće gospodarenja i čuvanja šuma te s njime povezanoga zemljišta za trajnu dobrobit gospodarstva, društva i okoliša. Ono razumijeva uravnoteženo gospodarenje šumskim resursima radi optimalnoga prinosa šumskih proizvoda, biljnoga i životinjskoga svijeta, očuvanja obilnih pričuva čiste vode, atraktivnoga i rekreacijskoga okoliša kako u prirodnim, tako i urbanim sredinama, te pružanju raznovrsnih usluga i proizvoda npr. u turizmu, športu i sl.

Drvna tehnologija je znanost i struka, a definira se kao integrirana primjena prirodnih i tehničkih znanosti u svrhu proizvodnje proizvoda od obnovljivoga prirodnog resursa – drva. Specifičnost je ovoga znanstvenog polja i struke u tome što se bavi razvojem i oblikovanjem novih proizvoda na osnovi drva i drvnih materijala, te specifičnim procesnim i proizvodnim tehnologijama njihove prerade i obrade primjerene zahtjevima biomaterijala. Uz to, područje drvne tehnologije sve je značajnije i zbog primjene biomase kao ekoenergenta. Šumarstvo, prerada drva i proizvodnja namještaja nude ekonomske, razvojne i socijalne prednosti i mogućnosti. Značajan su izvor zapošljavanja i ekonomskoga prosperiteta u nas i u svijetu, ali uz oprezno balansiranje s multifunkcijskom ulogom šume. Održivost i višefunkcionalnost šuma moraju biti usmjerene ka funkciji održivoga razvoja i ekološki učinkovite industrije bazirane na preradi drva.

Fakultet pruža velike mogućnosti uključivanja u međunarodnu suradnju s umreženim europskim šumarskim fakultetima, kroz razne oblike izravne suradnje.

Početkom šumarskog obrazovanja u Hrvatskoj smatra se osnivanje Šumarskog odjela Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860.

Iz Šumarskog odjela razvija se visokoškolska nastava koja započinje 1898. osnivanjem Šumarske akademije kao dijela Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj započinje 1898., osnivanjem šumarske akademije u Zagrebu, u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Danas Šumarski fakultet, kao jedina znanstveno-nastavna ustanova te vrste u Hrvatskoj, ostvaruje svoju znanstveno nastavnu aktivnost u dva odsjeka, izvodeći tri preddiplomska i četiri diplomska studija. U znanstvenoistraživačkom radu Fakultet djeluje u okviru biotehničkoga znanstvenog područja, znanstvenih polja šumarstva i drvne tehnologije.

Na osnovi povijesnog uvida i usporedbe s razvijenim istovrsnim učilištima u Europi i SAD +-u, Šumarski fakultet ravnopravno slijedi svjetske trendove razvoja i pripada među vodeće fakultete šumarskih i drvnotehnoloških znanosti u Europi. Posebnost je studija na Šumarskom fakultetu nastava iz raznovrsnih kolegija i osposobljavanje putem praktičnog rada u nastavno-pokusnim šumskim centrima Fakulteta, koji se prostiru na oko 3500 ha šuma u različitim ekosustavima i obuhvaćaju gotovo sve šumske zajednice naše zemlje.

Terenskom nastavom ostvaruje se spajanje teorijskih i praktičnih znanja, a studenti Drvnotehnološkoga odsjeka veći dio predmeta studiraju putem praktičnoga rada u reprezentativnim poduzećima prerade drva i proizvodnje namještaja te fakultetskim laboratorijima. Nakon završetka fakuteta dobije se titula inženjera šumarstva,urbanog šumarstva ili drvne tehnologije.

Ulaskom u Bolonjski sustav 2005. osnivaju se unutar Šumarskog odjela dva studija: Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.

Šumarski fakultet jedan je od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj (4. najstariji).

Inženjeri šumarstva[uredi | uredi kôd]

Inženjeri šumarstva rukovode iskorištavanjem šuma – bogatstva što se prostire na 43% površine Republike Hrvatske. Njihov je osnovni zadatak iskorištavanje šuma, a da se pri tome što manje narušava prirodna ravnoteža. Oni određuju koja će se stabla i kada sječi. Stoga moraju redovito osiguravati dovoljnu količinu drvne građe za drvnu industriju. Inženjeri šumarstva većinom rade u javnim poduzećima za upravljanje šumama, jer se u Republici Hrvatskoj većina šuma tretira kao javno ili državno dobro. Inženjeri šumarstva označuju stabla koja će trebati posjeći u određenom roku – bilo zbog bolesti, bilo zbog potrebe drvne industrije. Oni organiziraju i nadziru pošumljivanja, prskanje pesticidima, pomažu lovočuvarima te, općenito, pokušavaju očuvati okoliš. Pregledavaju šumu da bi utvrdili pojave bolesti te ih na vrijeme spriječili. Moguće promjene na tlu, u vodi i na stablima potrebno je laboratorijski provjeriti. Zbog toga često surađuju s kemičarima i biolozima, a i sami moraju poznavati rad u laboratoriju. U svom poslu upotrebljavaju alate za mjerenje visine, volumena i dijametra stabala. U ovom poslu sve je veća upotreba kompjutora za pohranjivanje i analizu podataka dobivenih zračnim ili satelitskim snimanjem te podataka dobivenih s tla. Snimanje iz zraka potrebno je za označavanje većih šumskih površina na kartama i otkrivanje različitih pojava u korištenju šuma. Inženjeri šumarstva vrlo često kontaktiraju s vlasnicima privatnih šuma zbog korištenja njihovih šuma i plaćanja naknada za korištenje njihova drvnog bogatstva. Često kontaktiraju i s predstavnicima drvne industrije i pred-stavnicima organizacija i ustanova za zaštitu okoliša. Inženjeri šumarstva mogu raditi i u laboratorijima i institutima za očuvanje šuma i upravljanje šumama. Radni uvjeti za inženjera šumarstva mogu biti različiti. Iako često rade sami, isto tako često kontaktiraju s vlasnicima šuma, lovočuvarima, državnim službenicima, pripadnicima grupa za očuvanje okoliša. Neki rade u zatvorenom, u uredima, laboratorijima, zavodima. S druge strane, rad može biti fizički zahtjevan, praktički bez radnog vremena. Mnogi inženjeri šumarstva rade na terenu, izloženi klimatskim nepogodama, a kojiput i u rijetko naseljenim područjima. Moraju prelaziti velike razdaljine kroz šumu. Izlažu se opasnostima boreći se protiv požara, poplava i sličnih nepogoda. Ovo je zanimanje prikladno za one koji vole rad u prirodi i snalaženje u prostoru. Zbog čestih kontakata s drugim osobama, često sukobljenih interesa, moraju biti komunikativni i spremni donositi važne odluke. Zbog fizičke težine posla trebaju biti dobro fizički pripremljeni i spremni podnositi vremenske nepogode. Rad u laboratorijima i institutima zahtijeva visoku analitičnost i preciznost. Poželjno je poznavati rad s kompjutorima i fotografiranje. Snalaženje u prostoru vrlo je važna osobina za to zanimanje. Treba završiti petogodišnji(3+2) studij šumarstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu čime se stječe zvanje diplomirani inženjer(magistar struke)šumarstva. Potrebno je dobro poznavati biologiju, a posebno botaniku i ekologiju. Studij uključuje mnogo praktičnog rada i rada na terenu.

Prva žena koja je diplomirala šumarstvo bila je Marija Tomek (Šporčić) 1950. godine, a prva doktorica šumarskih znanosti Mirjana Kalinić 1970. godine s temom disertacije "Tla Papuka kao ekološki faktor hrastovih i bukovih sastojina."

Inženjeri drvne tehnologije[uredi | uredi kôd]

Inženjeri drvne tehnologije upravljaju tehnološkim procesima u drvnoj industriji i u proizvodnji papira i celuloze. Osim toga, neki od njih sudjeluju i u upravljanju tvornicama kao menadžeri, zatim mogu raditi u nabavi materijala, prodaji i marketingu u tvrtkama u kojima rade. Ipak, njihovi su osnovni zadaci organizacija rada, priprema proizvodnje i konstruiranje proizvoda. Organizacija rada i priprema proizvodnje znače da oni rhtmoređuju strojeve, a time i radne operacije, u tvornici, kako bi se postigao optimalan proces proizvodnje. Nadalje, inženjeri drvne tehnologije organiziraju pristizanje materijala potrebnih za proizvodnju, tako da ih uvijek ima dovoljno, a nikad previše. Moraju paziti na stvaranje “uskih grla” u proizvodnom procesu, što znači da moraju dobro poznavati rhtmored i brzinu rada na pojedinom radnom mjestu. Inženjeri drvne tehnologije konstruiraju proizvode drvne industrije: građevinsku stolariju (prozori, vrata i slično) i namještaj. Oni najčešće ne dizajniraju namještaj, nego rješavaju tehničke probleme pri konstrukciji namještaja. Konstruiranje znači crtanje novih proizvoda, ali i prilagođavanje strojeva mjerama novih proizvoda. Inženjeri drvne tehnologije u svom radu surađuju s drvnim tehničarima u poslovima organizacije rada i pripreme proizvodnje, s poslovodstvom tvornice oko nabave potrebnih materijala, ali i s poslovođama, pa i sa svim radnicima u svojoj smjeni. Inženjeri drvne tehnologije rade i u školama (drvna ili građevinska), laboratorijima, u zavodima za ispitivanje materijala, konstrukcija, drvne tehnologije i slično. Inženjeri drvne tehnologije rade, uglavnom, u zatvorenim prostorima – bilo u tvorničkim halama, bilo u konstrukcijskim biroima i uredima. Svi se ti prostori zimi griju. Rad u biroima, laboratorijima i uredima zahtijeva visoku koncentraciju i preciznost. Inženjeri drvne tehnologije koji rade u proizvodnji izloženi su buci, prašini, različitim kemikalijama (boje i lakovi) te katkada rade u smjenama. Putovanja su u ovom zanimanju rijetka (na sajmove i slične manifestacije zbog upoznavanja novih proizvoda i tehnologija). Rad je, uglavnom, timski ili se upravlja radom drugih ljudi, što zahtijeva dobru komu-nikativnost, osjetljivost za probleme drugih i strpljivost u odnosu s njima. Inženjeri drvne tehnologije moraju imati smisla za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje inženjera drvne tehnologije zahtijeva organizacijske osobine te komunikativnost i lakoću usmenog izražavnja. Inženjer drvne tehnologije mora se dobro snalaziti u prostoru te mora dobro poznavati tehničko crtanje,fiziku i matematiku. Za zanimanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije potrebno je završiti Šumarski fakultet u Zagrebu, smjer drvna tehnologija, koji traje pet godina. Poželjno je prije toga završiti neku od tehničkih škola, jer su za upis potrebni predmeti matematika, biologija i kemija, a tijekom samog školovanja na fakultetu potrebno je dobro poznavati fiziku i tehničko crtanje zbog velikog broja predmeta iz konstrukcija. Poslovi inženjera drvne tehnologije slični su, u nekim svojim segmentima, poslovima inženjera šumarstva, strojarstva i drvodjeljskih tehničara.


Šumarski odsjek Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ŠO) potječe iz Visokoga poljoprivredno-šumarskoga učilišta u Križevcima osnovanog 1860. godine i Šumarske akademije osnovane 1898. godine u Zagrebu kao četvrte visokoškolske institucije Sveučilišta u Zagrebu. Prijediplomski i diplomski studiji Šumarstva te Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša koji se provode na Šumarskom odsjeku jedini su takvi studiji organizirani na visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj, a za obrazovanje stručnjaka iz područja šumarskih znanosti. U dosadašnje je radu na Šumarskom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomiralo oko 7000 diplomiranih inženjera šumarstva. Od akad. godine 2005/2006 na Šumarskom se odsjeku provode novi nastavni programi preddiplomskog studija: Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te diplomskog studija Šumarstvo s dva smjera: smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i smjer Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu i diplomskog studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Također su izrađeni i prihvaćeni novi specijalistički i doktorski poslijediplomski studiji. Šumarski odsjek organizira i provodi cjeloživotno obrazovanje svih razina šumarskih stručnjaka. Studijski se programi izvode u učionicama i laboratorijima Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta, na nastavno-pokusnim šumskim objektima u Šumskom vrtu, na poligonima Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb te poligonima ostalih tvrtki prema izboru predmetnih nastavnika. Znanstveno se istraživački rad odvija putem znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata MZOŠ, putem međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, kroz projekte s različitim privrednim subjektima i ostalim institucijama. Rezultati su istraživanja Šumarskog odsjeka prepoznatljivi po svojoj primjenjivosti u operativnom šumarstvu a prezentiraju se na skupovima u zemlji i u inozemstvu. Šumarski odsjek izdavač je većeg broja znanstveno-stručnih časopisa: Glasnik za šumske pokuse, Croatian Journal of Forest Engineering i Nova mehanizacija šumarstva. Znanstveno-nastavna i stručna aktivnost Šumarskog odsjeka obavlja se u zavodima odsjeka. U sastavu Šumarskog odsjeka nalazi se 6 zavoda, 5 nastavno-pokusnih šumskih objekata i 5 laboratorija.

Zavodi Šumarskog odsjeka:

 • Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
 • Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
 • Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
 • Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
 • Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
 • Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte

Laboratoriji Šumarskog odsjeka:

 • Ekološko-pedološki laboratorij
 • Laboratorij za tehničko-tehnološke izmjere u šumarstvu
 • Laboratorij za izmjeru šumskih resursa
 • Molekularno-biološki laboratorij
 • Laboratorij za patologiju drveća

Nastavno-pokusni šumski objekti Šumarskog odsjeka:

 • NPŠO Zagreb
 • NPŠO Lipovljani
 • NPŠO Zalesina
 • NPŠO Velika
 • NPŠO Rab


Drvnotehnološki odsjek Šumarskog fakulteta utemeljen je 1948. od kada osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj.

Studij drvne tehnologije na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jedini je takav sveučilišni studij u Hrvatskoj. Od svog osnivanja ima veliko značanje za nastavu i za istraživačku aktivnost povezanu s drvom kao materijalom, njegovom mehaničkom obradom i kemijskom preradom, proizvodima od drva, tehnikom i uređajima potrebnim drvnoj tehnologiji te organizacijskom i ekonomskom problematikom. Uz brojne raznolike aktivnosti, kao što je aktivno sudjlovanje i vođenje svjetskih i domaćih znanstvenih skupova, Drvnotehnološki odsjek izdavač je i znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija. Drvnotehnološki odsjek objedinjuje nastavni, znanstveni, istraživački i visokostručni rad svih nastavnika, suradnika, znanstvenika i istraživača Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta.

Uz preddiplomski studij, koji daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtjeva suvremeni razvoj industrijskih poduzeća, Drvnotehnološki odsjek pruža mogućnost usavršavanja i na diplomskom te poslijediplomskom studiju kao logičnom slijedu daljnjeg visokog obrazovanja ne samo studenata, već i onih koji su završili diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili pirodnih znanosti. U sastavu Drvnotehnološkog odsjeka nalaze se sljedeći zavodi:

 • Zavod za znanost o drvu
 • Zavod za tehnologije materijala
 • Zavod za organizaciju proizvodnje
 • Zavod za procesne tehnike
 • Zavod za namještaj i drvne proizvode

Laboratoriji Drvnotehnološkog odsjeka:

 • Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva
 • Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva
 • Laboratorij za drvne ploče
 • Laboratorij za hidrtermičku obradu drva i drvnih materijala
 • Laboratorij za kemiju
 • Laboratorij za industrijske sustave
 • Laboratorij za mehaničku obradu drva
 • Laboratorij za mjerenje buke i vibracija
 • Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj
 • Laboratorij za drvo u graditeljstvu

Kao što je već i dokazao pred Drvnotehnološkim odsjekom i nadalje stoje veliki i odgovorni zadaci na području obrazovanja i znanstvenoistraživačkog rada te na području publicistike, prijenosa rezultata istraživačkog rada u drvnoindustrijsku praksu, kako bi još više pridonio unapređenju i daljnjem razvoju drvne struke u Hrvatskoj.


Preddiplomski sveučilišni studij stječe se stručni naziv (6 semestara)


Šumarski odsjek


– šumarstvo


– prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) šumarstva


– urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša


– prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okolišae


Drvnotehnološki odsjek

- drvna tehnologija - prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) drvne tehnologije.


Diplomski sveučilišni studij stječe se stručni naziv (4 semestra)

Šumarski odsjek


– šumarstvo sa smjerovima magistar/magistra šumarstva Smjer: uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem Smjer: tehnika, tehnologija i menadžment u šumarstvu

- urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša magistar/ magistra urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša


Drvnotehnološki odsjek

- drvnotehnološki procesi magistar/ magistra drvnotehnoloških procesa - oblikovanje proizvoda od drva magistar/ magistra oblikovanja proizvoda od drva.


Uvjet upisa na Šumarski fakultet: Traži se B razina na državnoj maturi. Od izbornih predmeta učenik mora položiti biologiju, fiziku ili kemiju a gleda se najbolji rezultat iz ova tri predmeta.

Poznati profesori[uredi | uredi kôd]

Poznati studenti[uredi | uredi kôd]

Vidi i:[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]