Željeznička vučna vozila u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija
Dizelska lokomotiva Hrvatskih željeznica
Nagibni vlak i elektromotorni vlak Hrvatskih željeznica

U inventarnom parku Hrvatskih željeznica nalazi se više vrsta vučnih vozila. Vučna vozila Hrvatskih željeznica mogu se podijeliti na:

 • lokomotive - željeznička vozila namijenjena za vuču vlakova i za manevriranje. S obzirom na vrstu pogonske energije koju rabe, lokomotive se dijele:
  • na dizelske lokomotive,
  • na električne lokomotive.
 • motorni vlakovi - željeznička vozila namijenjena za prijevoz putnikâ. S obzirom na vrstu pogonske energije koju rabe, motorni vlakovi dijele se:
  • na dizelmotorne vlakove,
  • na elektromotorne vlakove.

Nekad su željezničkim prugama u Hrvatskoj prometovale i parne lokomotive, međutim parna vuča ukinuta je 1980-ih godina, a zadnji put parna lokomotiva je kratko prometovala 1992. godine.

Prema Statističkom ljetopisu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske željeznice imaju 253 lokomotiva: 98 električnih i 155 dizelskih (stanje: 2009.).

U nastavku slijedi prikaz serija lokomotiva i motornih vlakova koje nose oznake Hrvatskih željeznica i koji prometuju ili su prometovali u Hrvatskoj. U vučna vozila mogu se ubrojiti i motorna vozila za posebne namjene koja se koriste isključivo za željezničke potrebe, prije svega nadzor i održavanje pruga.

Dizelske lokomotive[uredi | uredi kôd]

Dizelske lokomotive u Hrvatskoj pojavile su se tek godine 1960., iako su već od 1957. prometovale lokomotive Plavog vlaka (lokomotive serije JŽ 761).

Prema načinu na koji se snaga od dizelskoga motora prenosi do vučnih osovina, te lokomotive dijele se na lokomotive s električnim prijenosom snage i na lokomotive s hidrauličnim prijenosom snage.

Serija Podserije Graditelj Godina gradnje Raspored
osovina
Motor Snaga
kW
Vrsta prijenosa Brzina
km/h
Masa
t
Duljina preko odbojnika m
HŽ 2041
2041 000 Brissoneau et Lotz/Đuro Đaković 1962. – 65. Bo'Bo' MGO V12ASH 606 električni 80 60,5 14,7
HŽ 2042
2042 000 Brissoneau et Lotz/Đuro Đaković 1967. Bo'Bo' MGO V12 ASHR 680 električni 80 60,5 14,7
2042 100 1962. – 65.
1993.
PIELSTICK 8PA4 V185 VGG 750 61,5
HŽ 2043
2043 000 General Motors/TŽV Gredelj 1960.
1991.
(A1A)'(A1A)' GM 16-567C 1454 električni 124 97 18,5
HŽ 2044
2044 000 General Motors/Đuro Đaković 1981. (A1A)'(A1A)' GMC645 E3 1826 električni 124 96 16,9
HŽ 2062
2062 000 General Motors 1972. – 73. Co'Co' GMC645 E 1640 električni 124 99 17
2062 100 1972. – 73.
2002.
HŽ 2063
2063 000 MLV Kanada 1972. Co'Co' GMC645 E3 2461 električni 124 113,5 20,7
HŽ 2132
2132 000 Jenbach/Đuro Đaković/TŽV Gredelj 1965. – 78. C JW 600 397 hidraulični 30/60 42 10,5
2132 100 1959. – 63.
1986.
6 PA4 185 VGG / JW 212 DS 441 55
2132 200 1965.
1989.
2132 300 1965. – 78.
2005.
Caterpillar 3412E 478 30/60

Električne lokomotive[uredi | uredi kôd]

Električne lokomotive na prugama u Hrvatskoj pojavile su se 1947. godine.

Hrvatske željeznice su raspolagale dvjema vrstama električnih lokomotiva, i to lokomotivama izmjeničnoga sustava 25 kV, 50 Hz i lokomotivama istosmjernoga sustava 3 kV za riječko područje. Nakon reelektrifikacije cjelokupnog sustava na izmjenični sustav, lokomotive istosmjernoga sustava 3 kV su povučene iz aktivnog prometa (HŽ serija 1061).

Serija Podserija Graditelj Godina gradnje Raspored
osovina
Sustav električnog napajanja Snaga
kW
Brzina
km/h
Masa
t
Duljina
m
HŽ serija 1141
1141 000 ASEA & Končar 1968. – 72. Bo'Bo' 25 kV, 50 Hz 3860 120 78 15,5
1141 100 1987. 82
1141 200 1981. – 85. 140 82
1141 300 1981. – 85.
2002. – 03.
80
HŽ serija 1142
1142 000 Končar 1981. – 88. Bo'Bo' 25 kV, 50 Hz 4400 160 82 15,9

Dizelmotorni vlakovi[uredi | uredi kôd]

Na prugama u Hrvatskoj prvi dizelmotorni vlakovi pojavili su se godine 1955. pod nazivom šinobusi. Najnovija serija dizelmotornih vlakova HŽ 7123, nabavljena 2004. godine, opremljena je nagibnom tehnikom.

Serija Podserija Graditelj Godina gradnje Raspored
osovina
Tip dizelskog motora Snaga
kW
Brzina
km/h
Masa
t
Duljina
m
HŽ Serija 7022
7022 000 TŽV Gredelj nepoznato Bo'2'+2'Bo'+2Bo' nepoznato np 200 np 70,1
HŽ Serija 7023
7023 000 Končar d.d. 2015. Bo’2’2’Bo’ nepoznato np np np 75
HŽ serija 7121
7121 000 Đuro Đaković 1981. – 86. Bo'Bo' + 2'2' BÜSSING D3256 BTUXE ili MAN 2866 LUE/210 2 x 210 120 67 44,2
7121 100 1980. 2Bo' + Bo'2' MAN 2866 LUE/603 2x230 70
HŽ serija 7122
7122 000 Fiat & Kalmar 1980. – 81. (1A)''(1A)'' FIAT 8217 2x147 133 40 24,4
HŽ serija 7123
7123 000 Bombardier Transportation 2004. 2'B' 2'B' Cummins QSK 19 2x560 160 98 51,75

Elektromotorni vlakovi[uredi | uredi kôd]

Prvi elektromotorni vlakovi, koji su bili pogonjeni motorima napajanima istosmjernom strujom napona 3 kV, pojavili su se na prugama od Rijeke prema Zagrebu i od Rijeke prema Sloveniji odmah nakon II. svjetskoga rata.

Nakon reelektrifikacije pruga na riječkom području na sustav napajanja 25 kV, 50 Hz prometuju dvije serije elektromotornih vlakova - Serija HŽ 6111 i nova EMV serija HŽ 6112 za regionalni promet, koja se od 2011. uvodi u promet.

Serija Graditelj Godina gradnje Raspored
osovina
Sustav električnog napajanja Snaga
kW
Brzina
km/h
Masa
t
Duljina
m
HŽ serija 6111
Ganz Mávag 1976. – 79. 2'2'+Bo'Bo'+2'2' 25 kV, 50 Hz 1200 120 145 72,4
HŽ serija 6112
TŽV Gredelj
Končar-EV
2010. Bo'2'2'2'Bo 25 kV, 50 Hz 2000 160 172 75

Parne lokomotive[uredi | uredi kôd]

Lokomotiva 51-032 ispred riječkog željezničkog kolodovora

Na hrvatskim prugama parne lokomotive intenzivno su se koristile sve do 1960-ih godina kad su se u promet počela uvoditi električne i dizelske lokomotive. Slijedom toga sustavno je smanjivan broj parnih lokomotiva. Početak ukidanja parne vuče u Hrvatskoj najavljen je 1. ožujka 1976. kad je iz zagrebačke ložionice ispraćena posljednja parna lokomotiva oznake JŽ 11-001/MÁV 424. Posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj prometovala je 20. srpnja 1988. između Pleternice i Našica, a 23. rujna iste godine iz kolodvora Pakrac službeno je otpremljena posljednja parna lokomotiva oznake JŽ 51-144. Parna lokomotiva HŽ 22-077 (s tenderom 22-030) kratko je vukla turistički/izletnički vlak "Zagorski cug" na relaciji Zagreb-Gornja Stubica-Zagreb 1992. godine.

Vozila za posebnu namjenu[uredi | uredi kôd]

Vozila za posebnu namjenu su željeznička vozila s vlastitim pogonom (ili vozilo vučeno drugim vozilom), u koje se ubrajaju vozila za mjerenje, provjeru, održavanje i izgradnju pruga, pružnih postrojenja, kontaktne mreže, provjere i mjerenja značajki vučnih vozila, te druga vozila za željezničke potrebe i pružna vozila.

Brojčane oznake vučnih vozila na Hrvatskim željeznicama[uredi | uredi kôd]

Primjer za brojčanu oznaku:
 • 9 - vučno vozilo
 • 8 - kontrolni broj
 • 78 - vozilo pripada Hrvatskim željeznicama
 • 4 - prikolica motornog vlaka
 • 0 - električni prijenos snage
 • 2 - dizelski motorni vlak
 • 1 - prva serija
 • 009 - deveti vagon u seriji
 • 8 - kontrolni broj
 • Na prvom mjestu je broj 9 što označava vučno vozilo prema UIC-u

  Na drugom mjestu nalazi se kontrolni broj koji se dobije iz ostalih jedanaest brojeva. Određuje se nakon što se određeni ostali brojevi.

  U prvom redu ispišu se svi poznati brojevi, a u drugom redu nizmjenično se ispisuju brojevi 2 i 1, s tim da se mjesta po okomici međusobno pokalapaju. Okomito potpisani brojevi na pojedinim mjestima međusobno se pomnože, a rezultat se ispiše u trećem redu. Znamenke u trećem redu međusobno se zbroje, a dobiveni zbroj uspoređuje se s prvom većom deseticom. Razlika između prve veće desetice i zbroja trećeg reda predstavlja kontrlni broj.
  Primjer :
  9 X 7 8 2 0 6 1 0 0 8 - 5
  2 X 1 2 1 2 1 2 1 2 1 - 2
  18 7 16 2 0 6 2 0 0 8 10
  1+8+7+1+6+2+0+6+2+0+0+8+1+0 = 42
  50 - 42 = 8  › kontrolni broj (X)

  Na trećem i četvrtom mjestu se je broj kojim se označava vlasnik vozila, a koji je dodijeljen svakoj članici UIC-a. Tako je Hrvatskim željeznicama dodijeljen broj 78.

  Na petom mjestu je oznaka vrste vozila, a značenja su sljedeća:

  • 0 - parna
  • 1 - električna
  • 2 - dizelska
  • 3 - rezervirano
  • 4 - prikolica motornog vlaka
  • 5 - prikolica motornog vlaka
  • 6 - elektromotorni vlak
  • 7 - dizelski motorni vlak
  • 8 - rezervirano
  • 9 - vozilo za željezničke svrhe

  Na šestom mjestu je oznaka detaljnije podjele unutar vrste vučnih vozila sa sljedećim značenjima:

  Za sve parne lokomotive - 0
  Za električne lokomotive i elektromotorne vlakove ovisno o vrsti struje ovisno o kontaktnoj mreži kojom se mogu napajati:
  0 - za istosmjernu struju
  1 - za izmjeničnu struju
  2 - višesustavna vučna vozila
  Na čelu s nalaze sedam znamenaka brojčane oznake (znamenke od petog do sedmog mjesta)
  Za dizelska vučna vozila ovisno ovrsti ugrađenog prijenosnika snage, odnosno o načinu prijenosa snage s Dieselova motora do pogonskih kotača:
  0 - električni prijenos snage
  1 - hidraulični prijenos snage
  2 - mehanički prijenos snage

  Na sedmom mjestu oznaka ima sljedeće značenje:

  Za lokomotive označava broj pogonskih osovina.
  Za motorne vlakove:
  1 - elektromotorni vlak
  2 - dizelski motorni vlak

  Na osmom mjestu oznaka ima značenje rednog broja serije vučnog vozila.

  Na devetom, desetom i jedanaestom mjestu je individualni broj vozila u seriji.

  Na dvanaestom mjestu je kontrolni broj koji se izračunava na osnovi sedam prethodnih brojeva u oznaci (brojevi od petog do jedanaestog mjesta), a od ostalih brojeva u oznaci odvaja se crticom. Određuje se istom metodom kao i kontrolni broj na drugom mjestu.

  Vučna vozila Hrvatskih željeznica označuju se s obje strane sa svih dvanaest znamenaka, a na čelu sa sedam znamenaka brojčane oznake (znamenke od petog do sedmog mjesta).

  Vozila povučena iz službe[uredi | uredi kôd]

  HŽ 1061
  HŽ 1161
  HŽ 2043
  HŽ 2061
  HŽ 2131
  HŽ 2133
  HŽ 2141
  HŽ 6011
  HŽ 7021
  HŽ 7221

  Izvori[uredi | uredi kôd]

  Poveznice[uredi | uredi kôd]

  Logotip Zajedničkog poslužitelja
  Logotip Zajedničkog poslužitelja
  Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Željeznička vučna vozila u Hrvatskoj

  Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]