Adam Kadmon

Izvor: Wikipedija

Adam Kadmon (אָדָם קַדְמוֹן) često se prevodi kao „primordijalni (iskonski) čovjek“,[1] predstavlja izvjesnu matricu sefirota koja se preslikava na ljudskom tijelu – Adam rišon (zemaljski čovjek) u Asija svijetu. AK[2] ili tijelo svjetla (svjetlosno tijelo)[3] je tijelo sačinjeno od čistog Božjeg svjetla (Or En Sof) u kojem je svijest duše Jehida  svjesna tog najvišeg svjetla (Or En Sof). U AK su locirani izvori emanacije sefirota pa je AK zapravo sastavljen kao neka mrežasta struktura[4] tih lokacija-izvora.

Adam Kadmon - prva emanacija En Sof-a[uredi | uredi kôd]

Može se reći da je AK En Sof kako biva predočen u duši Jehida. Adam Kadmon je, po nekim autorima[5] sam Bog,  prije nego počne, u svijetu Acilut, izgovarati svjetove, dok u tišini  boravi u samom sebi. Njegova projekcija u fizički svijet Asija ima izgled čovjeka, iako je čovjek stvoren na sliku Božju (celem elohim),[6] a ne obrnuto; čovjek je taj koji Boga predočuje kao neko veliko čovjekoliko biće (antropomorfizmi u knjizi Shiur Komah; hebr: ׁשִׁעוּר קוֹמָה).[7] Tijelo svjetla čine dijelovi tijela AK koji su zapravo projekcije  Božjih atributa, na primjer desna ruka na tijelu AK je zapravo projekcija (slika) atributa Božje milosrdne ljubavi. Ono što čini svjetlosno tijelo AK su dijelovi tijela kao projekcije odgovarajućih Božjih atributa. Na primjeru organa velikog mozga: ono što čini svjetlosno tijelo mozga to je samo Božje svjetlo mudrosti kao bit (acmut) Božje mudrosti (Hokma).

No, ono što je od Boga i na sliku Božju, to su mjesta na čovjekovu tijelu na kojima su locirani sefiroti, pa je desna ruka u čovjeka mjesto projekcije sefira Hesed, stoga:

Desna ruka AK preslikana je kao desna ruka čovjeka, ali ruka AK je tek blijeda predodžba onoga što je ljubav (hesed) u AK i nije ruka u ljudskom smislu! Ne postoji nekakva gigantska desna ruka[8] AK, nego je to alegorija Božjeg atributa hesed (milosrdna ljubav) koji kroz sefira zvan Hesed emanira sve do fizičkog svijeta Asija gdje se očituje kao čovjekova desna ruka. Ona je pak blijeda kopija alegorijske Desne ruke Stvoritelja pri čemu je njegova „ruka“ zapravo njegov atribut beskrajnog davanja u ljubavi.

Desna noga u AK je tek predodžba onoga što je pobjeda (necah) u AK; usta u AK je predodžba onoga što je kraljevstvo (malkut) u AK; kruna na glavi AK je predodžba onoga što je najviša volja u AK, a u čovjeka nije nikakva kruna, nego tek mjesto iznad njegove glave.

Sve je to samo način na koji duša Jehida govori, to je njen govor: ne postoji nikakva gigantska kruna u svemiru, nego je „kruna“ (keter) samo riječ kojom duša Jehida pokušava iskazati ono neiskazivo: Božju uzvišenost nad svime (1. Ljet 29,11).

Adam Kadmon kroz svjetove (četiri svijeta: arba olamot)[uredi | uredi kôd]

Acilut[uredi | uredi kôd]

Adam Kadmon je slika Boga, po kojoj čovjek stoji u blizini (b'calmenu) Boga, sefirotska struktura koja izražava Božje atribute: Mudrost, Razboritost, Ljubav, Strogi sud, Milosrđe, Slavu, Pobjedu, Biti-izvor-svemu, Kraljevstvo. (1.Ljet 29,11)

Beria[uredi | uredi kôd]

Po gornjem rasporedu sefirota („na svoju sliku“) Bog stvori (bara) čovjeka (Post 1,27)

Jecira[uredi | uredi kôd]

Bog oblikuje (vajjicer) „zemaljski prah“ (ha'adamah: glina) prema svojoj slici. (Post 2,7)

Asija[uredi | uredi kôd]

Zemaljski Adam je otpali Adam Kadmon ili, AK otpao od svog statusa blizine Bogu. Čovjek, ovaj zemaljski Adam je biće stvoreno na „sliku i priliku Božju“; čovjek se može vratiti do svog statusa sličnosti Bogu, jer se može uzdizati na sve više razine svog bića (tijela i duše) koje su mu potencijalno dane, leže u njemu kao mogućnost. Napravljen je čovjek koji treba nastaviti djelo Božje. Time je ostvarena nakana Božja da napravi čovjeka: “Učinimo (na'ase) čovjeka na našu sliku;“ (Post 1,26a)

Tablični prikaz emanacije čovjeka kroz svjetove:

Tablica 1
Duša Svjetovi Bog stvori, oblikova, napravi tekst u Postanku
Jehida Adam Kadmon
Haja ACILUT

(blizina Bogu)

AK je slika Boga, po kojoj čovjek stoji u blizini (b'calmenu) Boga, sefirotska struktura koja izražava Božje atribute:

Mudrost, Razboritost, Ljubav, Strogi sud, Milosrđe, Slavu, Pobjedu, Biti-izvor-svemu, Kraljevanje.

Post 1,26
Nešama BERIA

(Stvaranje)

Po gornjem rasporedu sefirota („na svoju sliku“) Bog stvori (bara) čovjeka Post 1,27
Ruah JECIRA

(oblikovanje)

Bog oblikuje (vajjicer) „zemaljski prah“ (ha'adamah: glina) prema svojoj slici Post 2,7
Nefeš ASIJA

(pravljenje)

Napravljen je čovjek koji treba nastaviti djelo Božje. Time je ostvarena nakana Božja da napravi čovjeka:

Učinimo (na'ase) čovjeka na našu sliku;“

Post 1,26 a

Praksa Kabale na razini Adam Kadmon[uredi | uredi kôd]

Temeljna tehnika, ili postupak, za mističku praksu tijela Adam Kadmona bila bi ova:

Uzdignuti svoje prirodno tijelo do suobličenosti Adam Kadmonu (v: 1. Kor 15,44-53) koji je slika Boga time što je AK na neki način konstelacija (postav) Božjih atributa prije njihova emaniranja kroz svjetove (arba olamot). To se izvodi putem:

Asana: igra sefirota u fizičkom tijelu; Pranayama: Zazivanje Božjih imena u praničkom tijelu; Meditacija: misliti Božje atribute u tijelu svijesti; Molitva (tfila) koja izvedena u duha kavana dovodi do priljubljivanja (d'vekut: priljepljivanje) Božjim atributima u tijelu Božjeg govora; Jihudim: sjediniti se s Božjim atributima u tijelu čistog svjetla.

Praksa na razini Adam Kadmona u znaku je očitovanja naravi AK koja se prikazuje kao mrežasta struktura početnih točaka emanacije Božjih atributa u sefirote,  na nižim razinama svjetova:

Tablica 2
Svjetovi Praksa se očituje:
Acilut u molitvi Bogu
Beria u suhodu s Božjom snagom
Jecira u slijeđenju onih likova koji se nalaze u domeni dobra
Asija u disanju koje osnažuje fiziološke sustave tijela

i vitalizira dijelove tijela koji korespondiraju položaju sefirota u tijelu AK

Tijelo Adam Kadmona sastavljeno je od čistog svjetla (Or En Sof) i ne posjeduje nikakvo osjetilo; način na koji se kabalist povezuje s Bogom je ljubav u svojoj čistoći, dakle apsolutna predanost Bogu i prianjanje uz njega (d'vekut). Ta ljubav žudi za sjedinjenjem s Bogom i nestajanjem u Njemu – dakle apsolutna samozatajnost (bitul).

Kako utjecati na tijelo Adam Kadmona[uredi | uredi kôd]

Prva emanacija En Sofa je Adam Kadmon koji je konfiguracija Božjih atributa u obličju ljudskog tijela ili, artikulacija Or En Sofa u svjetlosno tijelo – AK, a sefiroti su kanali od AK do čovjekovog tijela. Deset sefirota su kanali istjecanja od pojedinih dijelova tijela AK kroz četiri svijeta do ljudskog tijela; na primjer, iz grudiju AK istječe sefira Tiferet kroz:

·        Atribut duha – milosrđe (rahamim);

·        Duševnu moć – ravnoteža;

·        Fiziološki sustav – mišićni;

·        Dio tijela – grudni koš.

Po načelu „kako u nižim svjetovima tako i u višim“ slijedi da djelujući na razini našeg tijela – asanama i pranayamom, djelujemo na svjetlosno tijelo AK, na primjer, kada radimo vježbu zvanu Štipaljka (Pašćimotanasanu)[9] mi djelujemo  na donji abdomen, ali i na odgovarajuće mjesto svjetlosnog tijela AK. Pri tom djelovanju važi da što je tehnika Kabale suptilnija i na višoj razini svjetova (olamot) to dublje djelujemo na tijelu AK tako da ona najviša praksa – molitva (u duhu kavana) te devekut djeluju na nadublji sloj AK, a to je sama suština (acmut) En Sofa.

Tablični pregled:

Tablica 3
SVJETOVI i DUŠE PRAKSA u ČOVJEKU u ADAM KADMON = svjetlosno tijelo u En Sofu
Asija

Nefeš

1. Optimalno držanje tijela (u jogi: asane)

2. Svjesno disanje (u jogi: pranayama)

Anatomija

Fiziologija

Suptilno, svjetlosno tijelo AK
Jecira

Ruah

3. Kontrola nagona i požuda (u jogi: pratyahara) Duševne (emocionalne) moći Čisti likovi u svjetlosnom tijelu AK
Beria

Nešama

4. Djelovanje u vrlini (Lehagiv musari) Vrline duše Nešama Pokreti Božjeg uma unutar snagosnog (= svjetlosnog) tijela AK
Acilut

Haja

5. T'fila (Molitva s kavana)


Razgovor s Bogom


Božji govor u svjetlosnom tijelu AK


AK

Jehida

6. Devekut (prianjanje uz Boga) Predanost volji Božjoj Čisto Božje svjetlo Or En Sof

Meditacija na Adam Kadmon[uredi | uredi kôd]

Duša je strukturirana jezikom[10] ili govorom; kada govor postane takav da strukturira svijest i daje joj smisao, što znači da njen sadržaj povezuje na optimalan način s dinamikom zbivanja izvan nje, tada je taj govor - meditacija. Možda je u tome duboki smisao svake meditacije, pa je onda i svako ozbiljno čitanje pri kojem se čovjek intenzivno uživljava u tekst - meditacija. Prije stvaranja svijeta, nakon cimcum, Bog se manifestira kao Adam Kadmon ili primordijalni (iskonski) čovjek čije su dimenzije fiktivno beskonačne,[11] protežu se na sav svijet, stoga je Adam Kadmon samo jedan. Može se govoriti o odnosu čovjeka i AK u smislu Božjeg stvaranja pri čemu bi čovjek bio neko otjelovljenje (korporalizacija) Adam Kadmona kao duhovnog obličja Boga; i u smislu Kabala prakse pri kojoj se kabalist uzdiže na sve finije razine svjetova (olamot), dušom i i tijelom, da bi sebe metaforički doživio kao ozbiljenje Adam Kadmona kao prauzora (Božje slike) vlastitog bića.


Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Drob, Symbols. str 268: "
 2. Zbog pretrpanosti teksta riječju Adam Kadmon rabi se kratica AK.
 3. Drob, Metaphors. str. 41,44, 167-169
 4. Drob, Symbols. str. 189
 5. Drob, Symbols. str 268;
 6. Wolski, str 51: "Zohar vidi naše tijelo, fizičko i psihičko, kao mikrokozmos božanskog makrokozmosa. Struktura božjeg bića,..., općenito se opisuje kroz ideogram Adam Kadmona, s različitim vidovima božanstva smještenih na ljudsko tijelo."
 7. Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, poglavlje Shi'ur Qomah, stranice: 16,19,24,54.
 8. Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, str 24: "Od njegove desne ruke do lijeve 77 milijardi liga." Ne može se točno rekonstruirati ta dimenzija (raspon ruku), zna se samo da je ona gigantskih razmjera.
 9. POČETNI STAV: Sjednete na pod ispruženih nogu, ruku položenih u krilo. IZVOĐENJE: Na udisaj, polako podignete ruke, a na izdisaj spuštate polako ruke i gornji dio tijela prema nogama (natkoljenicama). Savijete se koliko vam je ugodno (bez savijanja koljena!) i ostanete u tom položaju, mirno i duboko dišući, koliko vam je ugodno.
 10. Sanford Drob, The Lurianic system and its Archetypal Interpretation: "I sama duša je strukturirana poput jezika, štoviše, strukturirana jezikom."
 11. Scholem,Shiur Komah: str 18: „Bog je suviše velik i slavan, a da bi mu ikakva slika mogla naličiti.“ str 23: Ogromne mjere su pripisane veličini Stvoritelja i za dužinu svakog uda“


Literatura[uredi | uredi kôd]

 1. Amerl, Rudolf (1997), Hebrejsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
 2. Ariel S. David (1993), Die Mystik des Judentums. Prijevod originala: The Mystic Quest. München: Diederichs Verlag.
 3. Bettini, Dolores (2004), Kabala – Stvaranje svijeta. Zagreb: CID-NOVA.
 4. Brkić, Miljenko (2020), Adam Kadmon u praksi Kabale. www.digitalne-knjige.com
 5. Da-don Kotel (2004), Židovstvo - život, teologija i filozofija. Zagreb: Profil
 6. Der Sohar – Das heilige Buch der Kabbala (aus dem hebraischem ubertragen und herausgegeben von Ernst Müller. Diederichs gelbe Reihe.
 7. Drob, L. Sanford (2000b), Kabbalah Metaphors: Jewish mystical themes in ancient and modern thought. Jason Aronson
 8. Drob, L. Sanford (2000a), Symbols of the Kabbalah: philosophical and psychological perspectives. Jason Aronson.
 9. Drob, Sanford, The Lurianic System and its Archetypal Interpretation. http://www.newkabbalah.com/Jung4.html
 10. Elior, Rachel (2007), Jewish Mysticism: The Infinite Expression of Freedom. Littman
 11. Ginsburg Yitzchak. The Basics of Kabbalah
 12. Ginsburg Yitzchak. The Hebrew Letters: The Mystical Significance of Hebrew Letters.
 13. Ginsburgh, Yitzchak. Body, Mind and Soul: Kabbalah on Human Physiology, Desease and Healing. www.inner.org
 14. Idel, Moshe (1988), Kabbalah New Perspectives. New Haven & London: Yale University Press.
 15. Jeruzalemska Biblija (2004). Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
 16. Langer, Georg (1989), Die Erotik der Kabbala. München: Diederichs.
 17. Leet, Leonora (1999), Renewing the Covenant: A Kabbalistic Guide to Jewish Spirituality. Inner Traditions.
 18. Leet, Leonora (1999), The Secret Doctrine of the Kabbalah: recovering the key to Hebraic sacred science. Inner Traditions.
 19. Leet, Leonora (2004), The Universal Kabbalah: Deciphering the Cosmic Code in the Sacred Geometry of the Sabbath Star Diagram. Inner Traditions.
 20. Maier, Johann (2004), Die Kabbalah: Einführung – Klassische Texte – Erläuterung. München: Beck Verlag
 21. Matt, Daniel C. (2006), Suština kabale. Zagreb: VBZ
 22. Patterson, David (2005), Hebrew Language and Jewish Thought. London: Routledge.
 23. Schochet I. Jacob (1988), Mystical Concepts in Chassidism. New York: Kehot Publication Society.
 24. Scholem, Gershom (1995), Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books.
 25. Scholem, Gershom (1996), Uber einige Grundbegriffe des Judentums. Suhrkamp
 26. Scholem, Gershom (1998). Kabala i njezin simbolizam. Zagreb: MISL.
 27. Scholem, Gershom (2013), Zur Kabbala und ihrer Symbolik. suhrkamp taschenbuch wissenschaft.
 28. Scholem, Gershom (1991), On the Mystical Shape of the Godhead: Basic Concepts in the Kabbalah. Schocken Books.
 29. The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament (1987). Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House.
 30. The Zohar, Translation and Commentary by Daniel C. Matt. Pritzker Edition. Stanford University Press.
 31. Tzadok Ariel (1996-2004), The Fundamentals of Kosher Kabbalah: A Guide to Kabbalistic Concepts And Terminology. www.KosherTora.com
 32. Wolski, Nathan (2010), A Journey into the Zohar. New York: SUNY Press
 33. Zohar – The Book of Splendor (1977), Edited by Gerschom Scholem. New York: Schocken Books.


Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

http://www.newkabbalah.com/

https://www.jewishvirtuallibrary.org/shi-x0027-ur-komah
https://www.medical-yoga.com/2017/01/17/kazu-jogiji-ovo-je-vjezba-za-dugojecnost/Inačica izvorne stranice arhivirana 23. veljače 2019.