Angloafrikanci

Izvor: Wikipedija
Angloafrikanci
Cecil RhodesMark Shuttleworth u svemiru
Ukupno pripadnika
2,000,000+
Značajna područja naseljavanja
JAR
Zimbabve
Zambija
Kenija
Jezik
engleski
Vjera
Protestanti (većinom anglikanci), rimokatolici, ostali
Povezane etničke grupe
Englezi, Afrikaneri, Škoti.

Angloafrikanci je naziv koji se koristi za potomke britanskih naseljenika na područjima koja danas sačinjavaju Južnu Afriku, Namibiju, Zimbabve i Zambiju. Pojam uključuje i potomke drugih europskih naseljenika koji koriste engleski u svakodnevnom govoru.

U Južnoj Africi Angloafrikanci, za razliku od Afrikanera, nikada nisu razvili snažnu nacionalnu svijest niti su se profilirali u političku snagu. S druge strane, od Afrikanera su se bitno razlikovali po bitno liberalnijim političkim, vjerskim i društvenim shvaćanjima, većoj snošljivosti prema crnačkom i drugom ne bjelačkom stanovništvu te mnogo manjem entuzijazmu za režim apartheida.