Angstrem

Izvor: Wikipedija

Angstrem (simbol Å) je jedinica duljine. Imenovana je po švedskom fizičaru Andersu Jonasu Ångströmu, jednom od osnivača spektroskopije.

1 angstrem iznosi 10-10 metara (0,1 nanometara).

Angstrem ne spada među SI jedinice, stoga mu se upotreba ne preporučuje. U prošlosti se upotrebljavao za izražavanje veličine atoma, duljine kemijskih veza i valnih duljina svjetla i ultraljubičastog zračenja.

Vidi i: