Aspartat transaminaza

Izvor: Wikipedija

Aspartat transaminaza (AST) ili aspartat aminotransferaza, serumska glutamat-oksaloacetat transaminaza (SGOT) je enzim iz skupine transaminaza.

AST katalizira reakciju u stanicama u kojoj iz aspartata i alfa-ketoglutarata, nastaje oksalacetat i glutamat, te obratno. Kod čovjeka postoje dva izoenzima, koje kodiraju različiti geni:

U medicini, vrijednosti AST (SGOT) u krvnom serumu koriste se u utvrđivanju bolesti. Promjene vrijednosti AST iznad referentnih mogu ukazivati na određene bolesti. Tako povišenje AST može ukazivati na oštećenje organa u kojima se nalazi, npr. bolesti jetre, srca, eritrocita. Referentne vrijednosti za žene su 6 - 34 IU/L, a za muškarce 8 - 40 IU/L.

    Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez savjetovanja s liječnikom!