Avogadrov broj

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Avogadrov broj kazuje koliko ima atoma ugljika 12C u 1 molu ugljika. 1 mol = 0,012 kg izotopa ugljika 12C.

Dakle, u 0,012 kg ugljika 12C ima 6,0221412 x 1023 atoma ugljika.

Avogadrova konstanta (L) iznosi

6,022 1412 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}


Formula za izračunavanje je:

L = N : n.


Pri čemu je:

L - Avogadrova konstanta= 6,0221412 x 1023/mol-1
N - brojnost jedinki
n - množina tvari

Bitna razlika između Avogadrove konstante i Avogadrova broja je to da Avogadrov broj nema mjernu jedinicu, dakle, bezjediničan je.