Bajan (avarski kagan)

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Bajan je bio avarski kan (točnije kagan) u razdoblju od 562. do 602. godine.

Avarsko ime Bajan na kavkaškom avarskom znači Pobjednik (kavk.avarski="Behun").

Moglo bi ga se prevesti i kao Vojska-Zemlja Huna (kavk.avarski="Bo").

Riječ "Hun" ili "Khun" na kavkaškom avarskom jeziku znači "držati", "pripadati".

Riječ "hun" za vođu ili kralja "kagan" na kavkaškm avarskom jeziku se izgovara "QuaKhun" i znači "Onaj kome moć pripada" ili "Držač moći".