Baranjsko srce

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce", dragovoljna, nestranačka, neprofitna i nevladina udruga s područjem djelovanja u gradu Belom Manastiru i u osam baranjskih općina, osnovana 19. rujna 2001.

Okuplja sve osobe s invaliditetom, bez obzira na vrstu, stupanj i kategoriju invaliditeta i tjelesne oštećenosti. Ovisno o vrsti invaliditeta, sklonostima i potrebama, a radi zadovoljavanja osobnih interesa, članovi društva mogu se uključiti u različite radionice i sekcije.

Razlozi organiziranja invalida[uredi VE | uredi]

Baranjsko srce osnovano je s ciljem:

 • pružanja raznolike pomoći, zaštite i promicanja zajedničkih interesa osoba s invaliditetom na području cijele Baranje
 • pružanja pravnih savjeta, psihosocijalne pomoći te aktivnog sudjelovanje u skrbi, rehabilitaciji i socijalizaciji
 • te organiziranja različitih aktivnosti na poboljšanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom

Upravljanje društvom[uredi VE | uredi]

Društvom upravljaju članovi neposredno sudjelovanjem u radu sekcija, radionica, sjednica skupštine ili pak posredno preko izabranih predstavnika u upravnom i nadzornom odboru. Ovlašteni zastupnici društva su predsjednik, dopredsjednica i tajnik društva.

Članstvo[uredi VE | uredi]

Članovi Baranjskog srca su:

 • Invalidi rada
 • Osobe sa svim vrstama invaliditeta utvrđenim rješenjem o tjelesnom oštećenju od nadležne ustanove
 • Osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromuskularnih bolesti
 • Osobe s preboljenom dječjom i cerebralnom paralizom
 • Osobe s paraplegijom, tetraplegijom i kvadriplegijom, paraparezom i tetraparezom
 • Osobe s amputacijama ekstremiteta
 • Osobe s poteškoćama u razvoju, s mentalnom i psihičkom retardacijom
 • Osobe s oštećenim sluhom
 • Slijepe i slabovidne osobe
 • Pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za rad u društvu ili za pružanje pomoći društvu i njegovim članovima

Vizija i misija[uredi VE | uredi]

Vizija[uredi VE | uredi]

Vizija društva je izgrađen društveno-gospodarski sustav u kojem će se osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim mogućnostima, tretirati tako da će se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavati njihove potrebe i poštovati njihovo ljudsko dostojanstvo.

Misija[uredi VE | uredi]

Misija društva je razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u ukupnom razvoju zajednice.

Djelatnosti[uredi VE | uredi]

 • Evidencija osoba s invaliditetom i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • Pomoć članovima u poboljšanju mobilnosti i dostupnosti informacija, u komunikaciji te prilagodbi životnog okoliša
 • Zalaganje za poboljšanje materijalnog položaja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • Zalaganje za cjelovit obuhvat djece s teškoćama u razvoju u redoviti proces odgoja i izobrazbe
 • Zalaganje za stvaranje uvjeta za veće zapošljavanje osoba s invaliditetom i pomoć pri zapošljavanju
 • Bolja informiranost poslodavaca o olakšicama pri zapošljavanju invalidnih osoba
 • Rad na poboljšanju kvalitete života kroz organiziranje i osmišljavanje slobodnog vremena članova održavanjem raznih radionica, predavanja, javnih tribina, okruglih stolova, seminara, druženja i sl.
 • Suradnja s državnim, županijskim, gradskim i općinskim tijelima samouprave te upravnim tijelima na pitanjima od značenja za rješavanje i prevladavanje poteškoća invalida
 • Po potrebi, izdavanje glasila i drugih publikacija o problematici invalida; društvo izdaje bilten Neka se čuje i naš glas
 • Poticanje sredstava javnog priopćavanja i masmedija da više prostora posvete osobama s invaliditetom
 • Suradnja sa srodnim udrugama, ustanovama, službama i tijelima, koja u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom
 • Obavljanje drugih poslova i zadataka od interesa za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji

Izvori financiranja[uredi VE | uredi]

Financiranje djelatnosti Baranjskog srca nije sustavno riješeno. Dio izdataka za uredsko poslovanje, režije, radionice i sl. podmiruje se iz članarina i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave s područja Baranje, a sve ostale aktivnosti financiraju se iz donacija, poklona i slično.

Dajte srce "Baranjskom srcu"[uredi VE | uredi]

Humanitarna akcija koju je, od 1. II. do 31. IV. 2006. godine, organiziralo belomanastirsko Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce" s ciljem da se skupi novac za kupovinu specijaliziranog kombi-vozila za prijevoz invalida. Akciju su podržavali T-Hrvatski telekom, tri televizijske stanice, 22 radijske stanice, tri dnevna lista i jedan tjednik. Novac se donirao pozivom na telefonski broj (5 kuna + PDV).

Izvori:

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]