Bilješke uz financijske izvještaje

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih pozicija u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka.

Bilješke se izrađuju na temelju sastavljenih izvještaja (GFI-POD ili drugi), a sastoje se od tri dijela: 1. osnovni podaci o društvu - puni naziv društva, adresa, djelatnost, ime odgovorne osobe i ostali detalji vezani za društvo 2. značajne računovodstvene politike - računovodstvene politike su metode, načela, postupci na temelju zakona i računovodstvenihstandarda koji su korišteni u sastavljanju i objavljivanju financijskih izvještaja- računovodstvene politike se obično objavljuju u bilješkama uz financijske izvještaje 3. pojašnjenja pojedinih pozicija financijskih izvještaja - bolji pregled detalja (često popraćen razrađenim tablicama i grafikonima)

U bilješkama su sadržani podaci, detalji i upute za korisnike financijskog izvještaja. Temeljni financijski izvještaji trebaju biti jasni i pregledni, a to znači da detaljne podatke i informacije iz izvještaja treba prenijeti u bilješke.

Bilješke nisu standardni izvještaj što znači da se sastavlja u slobodnoj formi iako se u svakoj bilješki uz financijski izvještaj mora voditi računa da bilješka ima gore navedena tri sastavna dijela i da slijedi načela potpunosti, jasnoće i preglednosti.

Bilješke uz financijske izvještaje predaju se Državnom uredu za reviziju u papirnatom obliku uz standardne izvještaje, odnosno ako postoji mogućnost elektroničkog potpisivanja tada se bilješke mogu predati i kao PDF dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom.