Brijunska kultura

Izvor: Wikipedija

Brijunska kultura je eneolitička i ranobrončanodobna kultura.

Krajem eneolitika na poluotoku (nalazište Gromače na Brijunima) javlja se nedefinirana kulturna pojava s grubom keramikom ukrašenom metličastim ornamentom, koja zalazi u rano brončano doba.[1] U Istri su naselja na otvorenom prostoru i pećinska staništa, te metličasto ukrašivanje stijenki keramičkih posuda (Brijuni, pećina Cingarela, Trogrla pećina, Novačka pećina, Podosojna pećina, Romualdova pećina, Šandalja, Pradišel) tekovine eneolitika koje se nastavljaju i u prvoj fazi brončanoga doba. Petrić je tu pojavu nazvao brijunskom kulturom.[2]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Istarska enciklopedija (LZMK) - eneolitik ili bakreno doba
  2. Istarska enciklopedija (LZMK) - brončano doba