C. i kr. mornarička sekcija

Koordinate: 48°12′29″N 16°23′03″E / 48.207955°N 16.384179°E / 48.207955; 16.384179
Izvor: Wikipedija

C. i kr. mornarička sekcija (njem. k.u.k. Marinesektion) bila je jedan od odsjeka Ministarstva rata Austro-Ugarske s odgovornošću promicanja interesa C. i kr. ratne mornarice. Sastojala se od upravnog ogranka u Beču, podređenog zapovjedništva flote u Puli, najvećoj ratnoj luci tj. glavnom uporištu flote mornarice, te ostalih služba u zemlji i inozemstvu.

Planovima mornarice za osnutak zasebnog Ministarstva mornarice glavna prepreka bila je Austro-ugarska nagodba iz 1867. koja je predviđala samo tri zajednička ministarstva odgovorna za cijelu Dvojnu Monarhiju. Ugarski političari nisu željeli četvrto zajedničko ministarstvo. Mornaričkim poslovima stoga se trebalo upravljati u več postojećem Ministarstvu rata, pa su oni uglavnom bili koncentrirani unutar Mornaričke sekcije. (Sekcija je i danas u Austriji uobičajen termin za organizacijske jedinice u ministarstvu koje su izravno podložne ministru.)

Načelnici Mornaričke sekcije i mornarički zapovjednici[uredi | uredi kôd]

Obje funkcije bile su do 8. veljače 1917. godine u personalnoj uniji.[1] Pred austrijskom i ugarskom delegacijom (odnosno pojedinim parlamentima) u odvojenim sjednicama za izradu proračuna za C. i kr. mornaricu načelnik sekcije imao je pravo na odlučivanje, izravno obraćanje te odgovaranje na upite delegiranih, kao da je ministar.

Zgrada[uredi | uredi kôd]

Zgrada Mornaričke sekcije C. i kr. Ministarstva rata u Beču 3., Vordere Zollamtsstraße 9; na fasadi između 1. i 2. kata grbovi austrijskih lučkih gradova u boji.

Mornarička sekcija nalazila se u jednoj uglovnici s dvama ulazima u 3. bečkom općinskom okrugu Landstraßeu u Vordere Zollamtstraße 9 tj. Marxergasse 2.

Zgrada je podignuta 1908. prema planovima arhitekta Theodora Bacha i mornaričkog nadinženjera Camilla Flata. U visini prvoga kata na fasadi se nalaze emajlirani grbovi 16 jadranskih luka Monarhije. Nakon 1925. zgrada je udomljavala generalnu direkciju Austrijskih saveznih šuma koja se u međuvremenu preselila u Purkersdorf. Danas se u zgradu nalazi Savezni institut za agrarnu ekonomiju. Na njezinu izvornu funkciju podsjeća samo ploča na ulazu.

Zgrada C. i kr. mornaričke sekcije u Beču 1910. godine na povijesnoj razglednici.

Sljedeći strukturni podatci odnose se na stanje u ljeto 1914. upravo prije početka Prvog svjetskog rata.

Službe i zapovjedništva u Beču[uredi | uredi kôd]

Ministarstvo rata, Mornarička sekcija[uredi | uredi kôd]

(Beč III. okrug, Marxergasse 2)

zapovjednik mornarice i načelnik Mornaričke sekcije Ministarstva rata

ordonans: upražnjeno

zamjenik zapovjednika mornarice

ađutant: poručnik bojnoga broda Franz Hild von Galanta

pridruženi zastavni časnik

osobni ađutant: poručnik bojnoga broda Alfred Liebler von Asselt

 • ured prezidija
predstojnik: kapetan bojnoga broda Viktor Wickerhauser

osobni podatci svih aktivnih zastavnih i stožernih časnika, redovi i počasti, poslovi trgovinske politike, mornarički atašei, vojna služba i disciplina općenito, pravila i instrukcije, uvježbavanje časnika i ljudstva, aktivni i neaktivni brodovi, sistematizacija stanja ljudstva,[3] mornaričke škole, hidrografske prirode, uvjeti statuta i organskih propisa, odnosi s javnošću[4]

 • operativni ured
predstojnik: kapetan bojnoga broda Alfred Cicoli

mobilizacija, operacije flote, program uvođenja u službu, instrukcije za zapovjednike na moru, vježbe eskadre,[5] pomorska taktika, signalizacija, telegrafija, opremanje flote, opisivanje obale, evidencija flote, arhiv, povijest

 • I. poslovna skupina
predstojnik: kapetan bojnoga broda Ottokar Schubert
1. odjel
predstojnik: kapetan fregate Benno von Millenkovich

Osobni podatci svih ostalih popisanih osoba (s izuzetkom zastavnih i stožernih časnika te stožernih nadčasnika), evidencija osoblja, evidencija stanja, redakcija rangovnih i organizacijskih popisa te osobnih službenih listova, uniformiranje

2. odjel
predstojnik i istodobno ravnatelj ureda: kapetan korvete Moritz Bauer

dopuna ljudstva i osobnih podataka, stipendije za sinove mornaričkih članova o stanju ljudstva

3. odjel
predstojnik: mornarički nadkomesar 1. klase Franz Lovisoni


 • II. poslovna skupina
predstojnik: kapetan bojnoga broda Franz Teichgräber
4. odjel
predstojnik: kapetan bojnoga broda Franz Lauffer
5. odjel
predstojnik: građevinski nadinženjer 1. klase Alfred Januš
6. odjel
predstojnik: mornarički nadkomesar 1. klase Karl Paur
 • 7. odjel
predstojnik: generalni auditor Leopold Veigl
 • VIII. odjel
predstojnik: mornarički generalni povjerenik Wenzel Jiřik
 • IX. odjel
predstojnik: mornarički generalni stožerni liječnik Dr. Martin Wolf

mornarička sanitetska služba, sanitetska izvješća

Služba kontrole materijala u Beču[uredi | uredi kôd]

 • predstojnik:
kontraadmiral Erwin Raisp Edler von Caliga
mornarički nadkomesar 1. klase Emil Baader
Grb C. i kr. mornarice 1915–1918

Mornarički centralni arhiv u Beču[uredi | uredi kôd]

 • predstojnik:
kapetan bojnoga broda Gustav Dassenbacher

Službe i zapovjedništva u Puli[uredi | uredi kôd]

Lučki admiralat u Puli[uredi | uredi kôd]

lučki admiral i zapovjednik ratne luke:

adlatus lučkog admirala: kontraadmiral Gottfried Freiherr von Meyer-Hohenberg
osobni ađutant lučkog admirala: poručnik fregate Heinrich Fontaine von Felsenbrunn

Vojni odjel

predstojnik: kapetan bojnoga broda Dragutin von Prica

Mobilizacijski odjel

predstojnik: kapetan korvete Wenzel Milfait

Telegrafski biro

predstojnik: kapetan korvete Alfred Wilhelm

Sanitetski odjel

predstojnik: mornarički nadstožerni liječnik 1. klase dr. Jarolav Okunieski

Ekonomsko-administrativni odjel

predstojnik: mornarički nadkomesar 1. klase Karl Graf

Pravni referent i vojni odvjetnik: nadporučnik-auditor Maximilian Neumayer

Mornarička blagajna

blagajnik: mornarički nadkomesar 3. klase Julius Sigharter

Mornarski zbor u Puli

 • zapovjednik: kapetan bojnoga broda Kamillo Teuschl
 • zapovjednik I. Mornarskog depoa: kapetan fregate Franz Budik
 • zapovjednik II. Mornarskog depoa: kapetan fregate August Brühl
 • zapovjednik III. Mornarskog depoa: kapetan korvete Karl Stahlberger
 • zapovjednik Mornarskog detašmana u Trstu: poručnik bojnoga broda Max Honsell

Strojarska škola u Puli

 • zapovjednik: kapetan bojnoga broda Alois Schusterschitz

Mornarička pučka i građanska škola za dječake u Puli

 • direktor: Alois Kofjatsch

Mornarička pučka i građanska škola za djevojke u Puli

 • direktor: Wenzel Fucke

Hidrografski zavod u Puli

 • direktor: kapetan bojnoga broda Wilhelm von Kesslitz
predstojnik zvjezdarnice: kapetan fregate Cäsar Arbesser von Rastburg
predstojnik geofizičke službe: kapetan korvete Theodor Haas von Kattenburg
predstojnik spremišta instrumenata: kapetan korvete Emil Müller
predstojnik spremišta pomorskih karata: kapetan bojnoga broda Hugo Kuschel

Mornarička bolnica u Puli

 • zapovjednik: mornarički nadstožerni liječnik 1. klase dr. Georg Kugler
 • zapovjednik sanitetske službe: poručnik bojnoga broda Karl Jirku

Mornarička provijantna služba u Puli

 • predstojnik: kapetan bojnoga broda Johann Freiherr von Hauser

Mornarička odjevna služba u Puli

 • ravnatelj: Fregattenkapitän Fidelis Zeschko

Mornarički pritvor u Puli[6]

 • zapovjednik: kapetan korvete Karl Trevani

Zapovjedništvo pomorskog arsenala u Puli[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik arsenala: viceadmiral Paul Fiedler
 • zamjenik zapovjednika arsenala: kontraadmiral Alexander Hansa
ađutant: poručnik bojnoga broda Heinrich Freiherr von Levetzow
 • upravni direktor: mornarički nadkomesar 1. klase Franz Roland
 • direkcija oružarnice: kapetan fregate Josef Debellich
 • lučki depo: poručnik bojnoga broda Johann Paulin
 • direkcija torpiljarki: kapetan fregate Theodor Edler von Gottstein
 • takelažna direkcija: kapetan fregate Alexander Dragojlov
 • arsenalska komisija: predsjednik kapetan korvete Gustav Schwarz
 • brodograđevna direkcija: brodograđevni nadinženjer 1. klase Theodor Novotny
 • strojograđevna direkcija: strojograđevni nadinženjer 1. klase Hugo Herrmann
 • topnička direkcija: topnički nadinženjer 1. klase Hugo Fiebinger
 • kemijski laboratorij: mornarički nadkemičar 2. klase dr. (phil.) Franz Aigner
 • mornarički municijski etablisman: kapetan bojnoga broda Otto Balzar
 • glavni magazin: mornarički nadkomesar 3. klase Viktor Lehner
 • šegrtska i radnička škola: brodograđevni inženjer 1. klase Rudolf Hermann

Mornarička građevinska služba u Puli[uredi | uredi kôd]

 • direktor: general-bojnik Franz Stejnar

Mornaričko-tehničko komitet u Puli[uredi | uredi kôd]

 • predsjednik: viceadmiral Maximilian Njegovan
 • zamjenik: kontraadmiral Napoleon Louis Edler von Wawel
 • 1. odjel
predstojnik: najviši strojograđevni inženjer Franz Pitzinger
 • 2. odjel
predstojnik: najviši strojograđevni inženjer Anton Tonsa
 • 3. odjel skupine A
predstojnik: kapetan bojnoga broda Ludwig von Camerloher
 • 3. odjel skupine B
predstojnik: najviši mornarički topnički inženjer Eduard Seidler
 • 4.odjel
predstojnik: kapetan korvete Karl Hirsch

5. odjel

predstojnik: kapetan fregate Artur Primavesi
 • 6. odjel
predstojnik: najviši elektroinženjer Moritz Rammetsteiner
 • 7. odjel
predstojnik: kapetan fregate Otto Herrmann
 • 8. odjel:
kapetan korvete Karl Reichenbach

Mornarički evidencijski biro u Puli[uredi | uredi kôd]

 • predstojnik: kapetan bojnoga broda Peter Ritter Gisbeck von Gleichenheim

Mornaričkotehnička kontrolna komisija u Puli[uredi | uredi kôd]

 • predsjednik: kapetan bojnoga broda Emil Conte Smecchia

Mornarički superiorat[uredi | uredi kôd]

 • mornarički superior: Anton Jackl

Ostale službe u zemlji[uredi | uredi kôd]

Zapovjedništvo pomorskog okruga u Trstu[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: kontraadmiral Alfred Freiherr von Koudelka
osobni ađutant: poručnik fregate Robert Fischer

Vojni odjel

predstojnik: kapetan fregate Heinrich Freiherr Pergler von Perglas

Tehnički odjel

predstojnik: kapetan fregate Egon Graf Mels-Colloredo

Računovodstveni odjel

predstojnik: mornarički nadkomesar 2. klase Albrecht Paugger

Pomorska transportna uprava u Trstu[uredi | uredi kôd]

 • predstojnik: kapetan fregate Otto Brosch

Mornarička akademija u Rijeci[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: kontraadmiral Richard Ritter von Barry
 • zamjenik: kapetan fregate Wilhelm Buchmayer
ađutant: poručnik bojnoga broda Maximus Wöss

Zapovjedništvo pomorskog okruga u Šibeniku[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: kontraadmiral Hugo Zaccaria
osobni ađutant: upražnjeno

Vojni odjel

predstojnik: kapetan korvete Hermann Jobst

Pravni odjel

načelnik-auditor Josef Kahler

Sanitetski odjel

mornarički stožerni liječnik dr. Franz Hauck

Ekonomsko-administrativni odjel

predstojnik: mornarički nadkomesar 2. klase Robert Fiedler

Mornarički detašman u Budimpešti[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: poručnik bojnoga broda dr. jur. Tibor Ronay de Osgyán

Zapovjedništvo obrambenog okruga u Herceg Novom[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: kapetan bojnoga broda Egon Klein

Zapovjedništva regrutacijskog okruga ratne mornarice[uredi | uredi kôd]

Mjesna zapovjedništva[uredi | uredi kôd]

Službe u inozemstvu[uredi | uredi kôd]

Mornarički detašman u Pekingu[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: poručnik bojnoga broda Hermann Topil

Mornarički detašman u Tientsinu[uredi | uredi kôd]

 • zapovjednik: poručnik bojnoga broda Wladimir von Mariašević


Izvori[uredi | uredi kôd]

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • k.u.k. Kriegsministerium (Hrsg): Seidels kleines Armeeschema. Dislokation und Einteilung des k.u.k Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der k.u. Landwehr. Seidel & Sohn, Wien, Nr. 76, 1914.

Weblinkovi[uredi | uredi kôd]