Cantorov teorem

Izvor: Wikipedija

Cantorov teorem je jedan od temeljnih teorema naivne teorije skupova. Teorem je 1891. dokazao njemački matematičar Georg Cantor u svom radu "Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre".

Teorem tvrdi da je kardinalni broj svakog skupa strogo manji od kardinalnog broja njegova partitivnog skupa, tj. . Izravna i važna posljedica ovog teorema je ta da ne postoji "najveći kardinalni broj".[1]

Dokaz[uredi | uredi kôd]

Postoje dva slučaja. Naime, skup može biti prazan ili neprazan.

1. Neka je prazan skup, odnosno neka je . Ovo povlači , čime je teorem u ovom slučaju dokazan.

2. Neka je neprazan skup, tj. neka je . Dokažimo da je tada . Postoji injekcija sa skupa u , tj. . To znači da je zaista .

Pokažimo sada da je . Pretpostavimo suprotno, tj. pretpostavimo da je . Neka je bijekcija. (Ona postoji jer su prema pretpostavci skupovi i iste kardinalnosti.)

Sada slijedi genijalni argument kojega je našao Cantor. Naime, formirajmo skup Skup se očito nalazi u . Budući da je bijekcija, vrijedi da je surjekcija, tj. takav da je

Mogu nastupiti dva slučaja:

1. , što je kontradikcija.

2. , što je također kontradikcija.

Iz ovoga slijedi da nije bijekcija, tj. ne postoji bijekcija sa skupa u skup što povlači , čime je teorem dokazan.

Izvori[uredi | uredi kôd]