Dekadski brojevni sustav

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Dekadski brojevni sustav je sustav s brojevnom bazom 10, što znači da ukupno ima 10 znamenki i sve brojeve dekadskog sustava moguće je predstaviti pomoću znamenki 0-9. Brojevna baza 10 koristi se u gotovo cijelom svijetu kao standardna brojevna baza.

Brojevi se u ovom sustavu tvore kombiniranjem znamenki:

  • 0 - nula
  • 1 - jedan
  • 2 - dva
  • 3 - tri
  • 4 - četiri
  • 5 - pet
  • 6 - šest
  • 7 - sedam
  • 8 - osam
  • 9 - devet

Primjer, broj "četrdeset sedam", se piše kombinacijom 4 i 7 pa dobiveni broj izgleda ovako: 47. Ako znamenkama zamijenimo mjesta i napišemo 74 to više nije isti broj. U dekadskom sustavu svaki se (cijeli) broj sastoji od određenog broja jedinica, desetica, stotica, tisućica,... Te vrijednosti nazivamo dekadskim jedinicama. Njihov je položaj u nekom broju uvijek isti, jedinice na desnom kraju, lijevo od njih desetice, pa stotice, itd.

Ovakav se brojevni sustav naziva pozicijskim (pozicija-položaj). Budući da je vrijednost svake slijedeće dekadske jedinice deset puta veća, za taj se sustav kaže da mu je osnovica broj 10. Cjelovitu brojčanu vrijednost nekog dekadskog broja dobijemo tako da se zbroje iznosi njegovih pojedinih dekadskih jedinica: ako je to broj 47, njegov iznos (četrdeset sedam) dobijemo kao zbroj četiriju desetica i sedam jedinica. Matematički se dekadske jedinice izražavaju potenciranjem broja 10 (jer mu je to osnovica): jedinica je 100, desetica je 101, stotica je 102 itd.