Deklaracija (računarstvo)

Izvor: Wikipedija

U računarstvu, deklaracija specificira varijablinu dimenziju, identifikator, tip i ostale aspekte. Koristi se za oglašavanje postojanja varijable ili funkcije - ovo je važno u mnogim jezicima (kao što je C) koji zahtijevaju deklaraciju varijabli prije porabe. Deklaracije su općenito načinjene u datotekama zaglavlja, koje su namijenjene uključenju u druge datoteke koje referenciraju i rabe deklaracije.

Kao suprotnost, definicija definira što varijabla ili funkcija ustvari jest. Za varijable, definicije dodjeljuju bitove području memorije koje je rezervirano tijekom faze deklaracije. Za funkcije, definicije pružaju tijelo funkcije. Stoga je jasno da iako varijabla ili funkcija može biti deklarirana mnogo puta, mora biti definirana samo jednom. Također je jasno da je definicija implicitno i deklaracija.

Deklaracija se često rabi za pristup funkcijama ili varijablama definiranim u različitim izvornim datotekama, ili u bibliotekama.

Slijedi nekoliko primjera deklaracija koje nisu definicije, u jeziku C:

extern int primjer1;
void primjer2(void);

Slijedi nekoliko primjera definicija, također u C-u:

int primjer1 = 5;
void primjer2(void)
{
 int x = 7;
}

Vidjeti također[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]