Prijeđi na sadržaj

Deus caritas est

Izvor: Wikipedija
Deus caritas est
Bog je ljubav

Grb pape Benedikta XVI.
Autor papa Benedikt XVI.
Jezik latinski tekst
hrvatski tekst
Vrsta djela enciklika
Datum (godina)
izdanja
25. siječnja 2006.
Teme kršćanska ljubav
Prethodna Ecclesia de Eucharistia (2003.)
Sljedeća Spe salvi (2007.)

Deus caritas est (hrv. Bog je ljubav) enciklika je pape Benedikta XVI. predstavljena u Vatikanu 25. siječnja 2006., kao prva u njegovom pontifikatu. U njoj Papa razmišlja o odnosu između svjetovnog i kršćanskog shvaćanja ljubavi, potiče na aktivnije svjedočenje kršćana u društvu, prije svega promicanjem društvene pravde.

Sadržaj enciklike

[uredi | uredi kôd]

Deus caritas est nastupna je enciklika pape Benedikta XVI. Joseph Ratzinger već je otprije svrstan među najveće suvremene teologe, a to dolazi do izražaja i u ovoj enciklici. Papa preuzima temu iz Prve Ivanove poslanice (14,6): »Bog je ljubav, i tko u ljubavi ostaje, u Bogu ostaje, i Bog u njemu«, i obrađuje ju u dva dijela.

U prvom dijelu enciklike papa filozofski, filološki i teološki obrađuje pojam «ljubav» te polazeći od starogrčkog pojma «eros», koji označava poglavito tjelesnu ljubav, analizira različite oblike ljudske ljubavi. Svoje razmatranje uzdiže na koncu do nadnaravne ljubavi između Boga i čovjeka.

U drugom dijelu enciklike papa naglašava da Crkva treba izvršavati zapovijed ljubavi koju je dobila od svog Učitelja, Isusa Krista. Ona to čini preko karitativne djelatnosti, započete još u prvim stoljećima svog postojanja u obliku službe pomaganja potrebitima koja se zvala «diakonia». Nakon ukazivanja na neka pogrešna shvaćanja karitativnog rada Crkve tijekom povijesti, u okviru čega podsjeća na dugu i plodnu tradiciju socijalnog nauka Crkve, papa pojašnjava što bi on uistinu trebao biti, te encikliku završava poticajem na molitvu kojom karitativni rad treba biti nadahnut i hranjen.

Bibliografija

[uredi | uredi kôd]

Povezani članci

[uredi | uredi kôd]

Izvori

[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kôd]
Mrežna mjesta