Diplomatski rang

Izvor: Wikipedija

Diplomatski rang ili preseans je stupanj profesionalnog i hijerarhijskog razvitka pojedinog diplomata u njegovoj diplomatskoj karijeri.

Ljestvica diplomatskih rangova od najnižeg do najvišeg izgleda ovako:

  • ataše
  • III. tajnik
  • II. tajnik
  • I. tajnik
  • savjetnik
  • ministar savjetnik
  • opunomoćeni ministar
  • veleposlanik

Rang veleposlanika je najviši mogući rang u diplomatskoj karijeri. U pravilu diplomati postupno napreduju u službi, ne preskačući rangove. Međutim, u mnogim zemljama postoji praksa da se u diplomatsku struku (i na visoke položaje, osobito veleposlaničke) primaju osobe koje nisu prošle cijelu ljestvicu u karijeri. Oni se nazivaju još i ugovornim diplomatima, za razliku od karijernih diplomata.