Dodatak:Popis vrsta:Ath

Izvor: Wikipedija


 • Taksoni:

Atha , Athairocharis , Athalamia , Athaliptis , Athamanta , Athamas , Athanas , Athanasia , Atharsus , Athaumasta , Atheas , Athelges , Athelia , Atheliaceae , Atheliales , Athelicium , Athelidium , Atheloca , Athelocystis , Atheloderma , Athelopsis , Athemistus , Athenagalea , Athene , Atheresthes , Athericidae , Atherigona , Atherimorpha , Atherina , Atherinason , Atherinella , Atherinidae , Atheriniformes , Atherinomorus , Atherinops , Atherinopsidae , Atherinopsis , Atherinosoma , Atherion , Atheris , Atherix , Atherix , Atherochernes , Atheroides , Atheropla , Atherospio , Atherurus , Athesapeuta , Athesis , Athesmia , Athesphatoplia , Athestia , Atheta , Athetes , Athetesis , Athetis , Athiasella , Athidiplosis , Athienemannia , Athienemanniidae , Athis , Athleenia , Athletes , Athleticatemnus , Athlia , Athlithericles , Athlostola , Atholus , Athomalus , Athor , Athoracophoridae , Athoracophorus , Athorybia , Athorybiidae , Athrinacia , Athrips , Athripsodes , Athrixia , Athroisma , Athroolopha , Athroostachys , Athrostictus H.W. Bates, 1878 , Athrotaxis , Athrotomus , Athrycia , Athrypsiastis , Athurmodes , Athylia , Athymoris , Athyone , Athyreocis , Athyreus , Athyrium , Athyrma , Athyrmella , Athyrmina , Athyroglossa , Athyrtis , Athysanella , Athysanopsis , Athysanota , Athysanus , Athysanus ,

Atha[uredi | uredi kôd]

Atha , Athairocharis , Athalamia , Athaliptis , Athamanta , Athamas , Athanas , Athanasia , Atharsus , Athaumasta ,

Athe[uredi | uredi kôd]

Atheas Champion, 1898[uredi | uredi kôd]

Animalia → Arthropoda → Insecta → Hemiptera → Tingidae Athelges , Athelia , Atheliaceae , Atheliales , Athelicium , Athelidium , Atheloca , Athelocystis , Atheloderma , Athelopsis , Athemistus , Athenagalea , Athene ,

Atheresthes[uredi | uredi kôd]

 1. Atheresthes evermanni
 2. Atheresthes stomias

Athericidae[uredi | uredi kôd]

 • Rodovi: Asuragina (1)

Atherix (29) Atrichops (9) Dasyomma (33) Microphora (1) Pachybates (3) Suragina (45) Suraginella (1) Trichacantha (1) Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera Atherigona , Atherimorpha ,

Atherina[uredi | uredi kôd]

 1. Atherina boyeri
 2. Atherina breviceps
 3. Atherina hepsetus
 4. Atherina lopeziana
 5. Atherina presbyter

Atherinason[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinason hepsetoides

Atherinella[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinella alvarezi
 2. Atherinella ammophila
 3. Atherinella argentea
 4. Atherinella balsana
 5. Atherinella beani
 6. Atherinella blackburni
 7. Atherinella brasiliensis
 8. Atherinella callida
 9. Atherinella chagresi
 10. Atherinella colombiensis
 11. Atherinella crystallina
 12. Atherinella elegans
 13. Atherinella eriarcha
 14. Atherinella guatemalensis
 15. Atherinella guija
 16. Atherinella hubbsi
 17. Atherinella jiloaensis
 18. Atherinella lisa
 19. Atherinella marvelae
 20. Atherinella meeki
 21. Atherinella milleri
 22. Atherinella nepenthe
 23. Atherinella nesiotes
 24. Atherinella nocturna
 25. Atherinella pachylepis
 26. Atherinella pallida
 27. Atherinella panamensis
 28. Atherinella pellosemeion
 29. Atherinella robbersi
 30. Atherinella sallei
 31. Atherinella sardina
 32. Atherinella schultzi
 33. Atherinella serrivomer
 34. Atherinella starksi
 35. Atherinella venezuelae

Atherinidae , Atheriniformes ,

Atherinomorus[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinomorus aetholepis
 2. Atherinomorus balabacensis
 3. Atherinomorus capricornensis
 4. Atherinomorus duodecimalis
 5. Atherinomorus endrachtensis
 6. Atherinomorus insularum
 7. Atherinomorus lacunosus
 8. Atherinomorus lineatus
 9. Atherinomorus regina
 10. Atherinomorus stipes
 11. Atherinomorus vaigiensis

Atherinops[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinops affinis

Atherinopsidae ,

Atherinopsis[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinopsis californiensis

Atherinosoma[uredi | uredi kôd]

 1. Atherinosoma elongata
 2. Atherinosoma microstoma

Atherion[uredi | uredi kôd]

 1. Atherion africanum
 2. Atherion elymus
 3. Atherion maccullochi

Atheris Cope, 1862[uredi | uredi kôd]

Animalia → Chordata → Reptilia → Squamata → Colubroidea → Viperidae → Viperinae

Atherix[uredi | uredi kôd]

Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Athericidae > Atherix ,

Atherochernes[uredi | uredi kôd]

Atheroides , Atheropla ,

Atherosperma[uredi | uredi kôd]

 1. Atherosperma dilatatum Gand.
 2. Atherosperma elongatum Gand.
 3. Atherosperma moschatum Labill.
 4. Atherosperma muticum Gand.
 5. Atherosperma tasmanicum Gand.

Atherospermataceae[uredi | uredi kôd]

Atherospio , Atherurus , Athesapeuta , Athesis , Athesmia , Athesphatoplia , Athestia , Atheta , Athetes , Athetesis , Athetis ,

Athi[uredi | uredi kôd]

Athiasella , Athidiplosis , Athienemannia , Athienemanniidae , Athis ,

 1. Athiasella

Athienemannia[uredi | uredi kôd]

 1. Athienemannia brunsoni

AthienemanniidaeTrombidiformesArachnidaArthropodaAnimalia

Athienemanniidae[uredi | uredi kôd]

TrombidiformesArachnidaArthropodaAnimalia

Athl[uredi | uredi kôd]

Athleenia , Athletes , Athleticatemnus , Athlia , Athlithericles , Athlostola ,

 1. Athleenia
 2. Athleticatemnus
 3. Athlithericles

Atho[uredi | uredi kôd]

Atholus , Athomalus , Athor , Athoracophoridae , Athoracophorus , Athorybia , Athorybiidae ,

Athr[uredi | uredi kôd]

Athrinacia , Athrips , Athripsodes , Athrixia , Athroisma , Athroolopha , Athroostachys , Athrostictus H.W. Bates, 1878 ,

Potporodica Athrotaxidoideae Quinn[uredi | uredi kôd]

 1. Athrotaxis D. Don, 1838 [1]

Plantae → Pinophyta → Pinopsida → Pinales → Cupressaceae

Athrotaxis D. Don, 1838[uredi | uredi kôd]

 1. Athrotaxis cupressoides D.Don [2]
 2. Athrotaxis × laxifolia Hook. [2]
 3. Athrotaxis selaginoides D.Don [2]

Plantae → Pinophyta → Pinopsida → Pinales → Cupressaceae Athrotomus , Athrycia , Athrypsiastis ,

Athu[uredi | uredi kôd]

Athurmodes ,

Athy[uredi | uredi kôd]

Athylia , Athymoris , Athyone , Athyreocis , Athyreus ,

Porodica Athyriaceae Alston[uredi | uredi kôd]

Plantae → Tracheophyta → Pteridophyta → Polypodiopsida → Polypodiales Athyrium , Athyrma , Athyrmella , Athyrmina , Athyroglossa , Athyrtis , Athysanella , Athysanopsis , Athysanota , Athysanus , Athysanus ,

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vidi[uredi | uredi kôd]

Popis taksona:At