Prijeđi na sadržaj

Dominum et Vivificantem

Izvor: Wikipedija
Umjetnički prikaz enciklike Dominum et Vivificantem u bazilici u Wadowicama.

Dominum et Vivificantem (na hrvatskom: Gospodin i darovatelj života) je peta enciklika pape Ivana Pavla II. objavljena 30. svibnja 1986. godine. Ona se bavi Duhom Sveti

To je teološko istraživanje o ulozi Duha Svetoga, u odnosu na suvremeni svijet i Crkvu te o korištenju duhovne molitve za obnovu duhovnoga života. Duh Sveti nas nadahnjuje da dobijemo oprost za naše grijehe. Neodazivanje je "grijeh protiv Duha Svetoga." Dužnost Crkve je uputiti svijet, da postane svjestan poziva Duha Svetoga.

Tom enciklikom završava trilogija pape Ivana Pavla II. o Presvetom Trojstvu. Prvi dio trilogije o Presvetom Trojstvu bila je enciklika Redemptor hominis (1979., o Kristu), a uslijedila je encijlika Dives in Misericordia (1980., o milosrdnom Bogu Ocu).