Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Osnovni podaci
Ustanovljeno 2011.
Nadležnost koordiniranje upravljanjem državnom imovinom
Sjedište Dežmanova 10, Zagreb
predstojnik Mladen Pejnović
Mrežne stranice
www.duudi.hr

Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, broj 150/11 i 22/12, članak 3) i Zakona o sustavu državne uprave (NN, broj 150/11) u prosincu 2011. godine.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, broj 150/11 i 22/12) u članku 27. definira ovlasti i zadaće Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom:

"Državni ured za upravljanje državnom imovinom je koordinacijsko tijelo za upravljanje državnom imovinom u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu državnom imovinom."

Ovlasti[uredi VE | uredi]

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, DUUDI:

 1. obavlja koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom;
 2. u svojstvu stručnog nositelja izrađuje Nacrt prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom, Prijedlog plana upravljanja državnom imovinom i Izvješća o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom;
 3. sudjeluje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te u sustavnom praćenju i izvještavanju o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u tim društvima;
 4. predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;
 5. daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o prijedlogu resornog ministra, za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava, predlaganje kandidata za predsjednike skupština trgovačkih društava, kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i za trgovačka društva i druge pravne osobe koje su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske;
 6. daje mišljenja Agenciji za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Agencija) o prijedlogu resornog ministra, za imenovanja predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje nisu od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku niti su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, te predlaganje kandidata za predsjednike skupština, članove i predsjednike nadzornih i upravnih odbora, te članove i predsjednike uprava u istima;
 7. daje Agenciji prethodno mišljenje na predložene planove restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama koja su u državnom vlasništvu te na stjecanje dionica i poslovnih udjela u ime Republike Hrvatske;
 8. daje prethodno mišljenje ministarstvima i Agenciji, kod stjecanja, prodaje, darovanja i zamjena dionica, udjela i nekretnina u državnom vlasništvu;
 9. daje Agenciji prethodnu suglasnost na zahtjeve i mišljenja Agencije kojima Agencija sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja;
 10. obavlja nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom u smislu zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom;
 11. dva puta godišnje razmatra Izvješće Agencije o stanju neprocijenjene imovine u postupku pretvorbe i privatizacije;
 12. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Unutarnje ustrojstvo[uredi VE | uredi]

Unutarnje ustrojstvo Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (NN 031/2012). Člankom 2. navedene uredbe za obavljanje poslova iz djelokruga DUUDI-a, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet predstojnika Državnog ureda
 • Sektor za strategiju i plan upravljanja državnom imovinom
 • Samostalna služba za koordinaciju korporativnog upravljanja
 • Samostalna služba za nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom
 • Glavno tajništvo.

Zakonodavni okvir iz djelokruga Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom[uredi VE | uredi]

Vlada Republike Hrvatske donijela je 16.veljače 2012. godine Uredbu o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države(NN 19/12) na prijedlog DUUDI-a.

Vlada Republike Hrvatske također je donijela 19. travnja 2012. godine i Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava(NN 46/12) na prijedlog DUUDI-a.

Odlukom o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske od 26.srpnja 2012. godine, člankom 6. određeno je da "predstojnik Državnog ureda za upravljanje donosi odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata..."

Rukovoditelji Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom[uredi VE | uredi]

 • Mladen Pejnović, predstojnik
 • Alen Čičak, zamjenik predstojnika

Izvori[uredi VE | uredi]