Elektrin kompleks

Izvor: Wikipedija
Frederic Leighton: Elektra na Agamemnonovu grobu, 1869.

Elektrin kompleks je koncept koji je razvio Carl Gustav Jung, prema teorijama svog učitelja Sigmunda Freuda, kako bi objasnio podsvjesnu seksualnu privlačnost djevojčica u dobi između 3 do 7 godina, prema ocu. Često je korišten pojam u psihoanalizi.

Kompleks je dobio ime po starogrčkom mitološkom liku Elektri, koja se s bratom Orestom pokušava osvetiti majci Klitemnestri i očuhu Egistu, za ubojstvo njihovog oca Agamemnona.

Pandan Elektrinom kompleksu u psihoanalizi u kojem se objašnjava razvoj dječaka kroz identifikaciju s ocem i željom prema majci naziva se Edipov kompleks.