Etničke grupe Čada

Izvor: Wikipedija

Etničke grupe Čada, 11,088,000 stanovnika (UN Country Population; 2008)