Fakultet strojarstva i brodogradnje

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
grb fakulteta grb Sveučilišta
Osnovan 1956.
Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić
Studijski programi
Službena stranica
Fakultet strojarstva i brodogradnje (sjeverna zgrada)

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), javno je visoko učilište te znanstvenoistraživačka ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje jedan je od najcjenjenijih tehničkih fakulteta u Hrvatskoj te je prvi fakultet u Hrvatskoj koji je primijenio bolonjski proces, akademske godine 2003./2004.. FSB je najveća znanstvena i obrazovna institucija u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Prostorije Fakulteta nalaze se u Zagrebu na adresi Ivana Lučića broj 5. Zadaća Fakulteta je znanstveno istraživanje u svrhu održivoga razvoja te ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija utemeljenih na njemu.

Djelatnost[uredi VE | uredi]

Djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao visokoga učilišta i znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta jest: obrazovanje studenata na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, cjeloživotno obrazovanje stručnjaka iz gospodarstva, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, znanstvenoistraživačka djelatnost, obrazovanje znanstvenoga podmlatka, izradba znanstvenih i stručnih projekata, te analiza, atesta, ekspertiza i studija, nostrifikacija projekata izrađenih u  inozemstvu, sudska vještačenja, poslovi stručnoga nadzora sukladno zakonima i pod zakonskim aktima, projektiranje, nadzor i revizije u graditeljstvu, stručne i znanstvene konzultacije, znanstveni i stručni poslovi razvoja, projektiranja i održavanja proizvoda, tehničkih procesa i sustava, uključujući i njihov utjecaj na društvo i okoliš, obavljanje recenzija i revizija  projekata, stručnih i znanstvenih radova, laboratorijska ispitivanja i mjerenja, umjeravanje i ovjeravanje mjernih sredstava, izradba prototipova raznolikih proizvoda, uređaja i strojeva, tiskarstvo, nakladništvo, informatička i marketinška djelatnost, pružanje usluga gospodarskim i drugim pravnim osobama kada to služi razvoju struke i racionalnijem korištenju opreme, uređaja  i strojeva, te sve ostalo usmjereno razvitku i unaprjeđenju struke i društvenoj dobrobiti.

Povijest[uredi VE | uredi]

Današnji Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) je nasljednik Visoke tehničke škole osnovane 1919. i Tehničkoga fakulteta osnovanoga 1926. godine. Fakultet je osnovan kao nezavisna ustanova 1956. godine pod imenom Strojarsko-brodograđevni fakultet (SBF).
Godine 1958. osnovana je Visoka tehnička škola za pogonske inženjere zbog potrebe za strojarskim inženjerima usmjerenim na tehnologiju i organizaciju proizvodnje te na održavanje industrijskih postrojenja. Od 1961. godine, od kada se škola nalazi u sastavu Sveučilišta, djeluje pod nazivom Visoka tehnička škola (bez dodatka »za pogonske inženjere«). 1967. godine Visoka tehnička škola integrira se sa Strojarsko-brodograđevnim fakultetom u Fakultet strojarstva i brodogradnje.

Organizacija fakulteta[uredi VE | uredi]

Fakultet je akreditiran kao znanstveno obrazovna institucija s naglaskom na istraživačkom radu. Na fakultetu je zaposleno oko 100 sveučilišnih profesora, 120 znanstvenih novaka, asistenata i tehničkih suradnika koji su okupljeni u 13 zavoda i 3 samostalne katedre.

Fakultetski zavodi, katedre i laboratoriji[uredi VE | uredi]

 • Zavod za konstruiranje
 • Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
 • Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
 • Laboratorij za elemente strojeva
 • Laboratorij za konstruiranje
 • Laboratorij za strojne sklopove
 • Katedra za biomehaniku i ergonomiju
 • Katedra za eksperimentalnu mehaniku
 • Katedra za mehaniku i čvrstoću
 • Katedra za primijenjenu dinamiku
 • Laboratorij za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama
 • Laboratorij za eksperimentanu mehaniku
 • Laboratorij za numeričku mehaniku
 • Katedra za tehničku termodinamiku
 • Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
 • Laboratorij za procesna mjerenja
 • Laboratorij za termodinamiku
 • Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
 • Zavod za motore i transportna sredstva
 • Katedra za motore i vozila
 • Katedra za tračnička i lebdeća pružna vozila
 • Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
 • Laboratorij za motore i vozila
 • Laboratorij za transportne uređaje i konstrukcije
 • Zavod za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju
 • Katedra za ekologiju i tehnologiju vode
 • Katedra za energetska postrojenja i energetiku
 • Katedra za mehaniku fluida
 • Katedra za turbostrojeve
 • Laboratorij za energetska postrojenja
 • Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve
 • Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo
 • Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
 • Katedra za gradnju plovnih objekata
 • Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
 • Katedra za konstrukciju plovnih objekata
 • Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
 • Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
 • Laboratorij za brodske konstrukcije
 • Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata
 • Laboratorij za hidromehaniku broda
 • Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji
 • Laboratorij za tehnologiju mora
 • Laboratorij za unaprjeđenje brodograđevne proizvodnje
 • Zavod za industrijsko inženjerstvo
 • Katedra za projektiranje proizvodnje
 • Katedra za sociologiju
 • Katedra za upravljanje proizvodnjom
 • Laboratorij za operacijska istraživanja
 • Laboratorij za projektiranje tehnoloških procesa
 • Laboratorij za studij rada
 • Zavod za kvalitetu
 • Katedra za mjerenje i kontrolu
 • Katedra za nerazorna ispitivanja
 • Laboratorij za nerazorna ispitivanja
 • Laboratorij za precizna mjerenja dužina
 • Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
 • Katedra za strojarsku automatiku
 • Laboratorij za automatiku i robotiku
 • Laboratorij za elektrotehniku
 • Laboratorij za inteligentne proizvodne sustave
 • Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
 • Zavod za materijale
 • Katedra za materijale i tribologiju
 • Katedra za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
 • Laboratorij za analizu metala
 • Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava
 • Laboratorij za materijalografiju
 • Laboratorij za nemetale
 • Laboratorij za toplinsku obradu
 • Laboratorij za tribologiju
 • Zavod za zavarene konstrukcije
 • Katedra za zaštitu materijala
 • Katedra za zavarene konstrukcije
 • Laboratorij za zaštitu materijala
 • Laboratorij za zavarivanje
 • Katedra za alatne strojeve
 • Katedra za ljevarstvo
 • Katedra za oblikovanje deformiranjem
 • Katedra za preradbu polimera i drva
 • Laboratorij za alatne strojeve
 • Laboratorij za ljevarstvo
 • Laboratorij za medicinsko inženjerstvo
 • Laboratorij za oblikovanje deformiranjem
 • Laboratorij za preradbu polimera i drva
 • Zavod za zrakoplovstvo
 • Katedra za aerodinamiku
 • Katedra za dinamiku letjelica
 • Laboratorij za dinamiku letjelica i konstrukcijskih sustava
 • Katedra za matematiku
 • Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
 • Katedra za tehničke strane jezike
 • Fonolaboratorij

Koncepcija studija[uredi VE | uredi]

Fakultet godišnje upisuje oko 510 studenata, dok ih godišnje diplomira oko 140. Preddiplomski studij, kojim se stječe akademski naslov sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva (univ. bacc. ing. mech.), traje 7 semestara (3,5 godine), diplomski 3 semestra, a njegovim se završavanjem stječe akademski naslov magistar inženjer strojarstva (mag. ing. mech.). Po završetku diplomskog studija, student može nastaviti studirati na poslijediplomskom specijalističkom studiju koji traje 3 semestra ili na poslijediplomskom znanstvenom studiju koji traje 6 semestara (ukoliko zadovoljava postavljene kriterije).

Prva godina studija zajednička je studentima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Studenti strojarstva na drugoj godini mogu upisati jedan od 9 ponuđenih smjerova te studijski modul (usmjerenje) po vlastitom nahođenju pri upisu u 5. semestar preddiplomskog studija, a svoje obraazovanje unutar istog profila mogu nastaviti i na diplomskom studiju.

Smjerovi studija strojarstva sa pripadnim modulima[uredi VE | uredi]

 • Konstrukcijski smjer
  • Konstruiranje i razvoj proizvoda
  • Motori i vozila
  • Mehanizmi i roboti
  • Eksperimentalna mehanika
  • Dizajn medicinskih konstrukcija
  • Vojna i zrakoplovna tehnika
 • Procesno-energetski smjer
 • Proizvodno inženjerstvo
  • Automatika u proizvodnji
  • Obradni sustavi
  • Osiguranje kvalitete
  • Preradba i montaža
  • Zavarene konstrukcije
 • Brodostrojarstvo
 • Inženjersko modeliranje i računalne simulacije
 • Računalno inženjerstvo
  • Inteligentni montažni sustavi
  • Ljevarstvo
  • Proizvodnja polimernih tvorevina
  • Računalno modeliranje alata i kalupa
  • Računalno vođenje sustava
  • Računalom integrirani razvoj proizvoda
  • Suvremeni obradni sustavi i procesi
  • Upravljanje kvalitetom
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • Inženjerstvo materijala
 • Mehatronika i robotika

Utjecaj i uloga u društvu[uredi VE | uredi]

Od svog početka, FSB je obrazovao 8000 strojarskih i brodarskih inženjera, 1500 magistara znanosti i 800 doktora (podaci iz 1990.)

Popis dekana[uredi VE | uredi]

 1. Prof. dr. sc. Stanko Šilović (1956. − 1957., 1960. − 1962.)
 2. Prof. dr. sc. Dragutin Horvat (1957. − 1958.)
 3. Prof. dr. sc. Davorin Bazjanac (1958. − 1959.)
 4. Prof. dr. sc. Dragutin Krpan (1959. − 1960.)
 5. Prof. dr. sc. Drago Kunstelj (1957. − 1958., 1960. − 1961. [VTŠ])
 6. Prof. dr. sc. Aleksandar Đurašević (1961. − 1964. [VTŠ])
 7. Prof. dr. sc. Niko Malešević (1962. − 1964.)
 8. Prof. dr. sc. Milan Viličić (1964. − 1966.)
 9. Prof. dr. sc. Ivan Turk (1964. − 1966. [VTŠ])
 10. Prof. dr. sc. Joza Serdar (1966. − 1968.)
 11. Prof. dr. sc. Drago Taboršak (1966. − 1967., 1968. − 1970. [VTŠ])
 12. Prof. dr. sc. Josip Uršić (1970. − 1972.)
 13. Prof. dr. sc. Veljko Brlek (1972. − 1974.)
 14. Prof. dr. sc. Šime Šavar (1974. − 1978.)
 15. Prof. dr. sc. Želimir Sladoljev (1978. − 1980.)
 16. Prof. dr. sc. Federico Dusman (1980. − 1982.)
 17. Prof. dr. sc. Dražen Bjelovučić (1982. − 1984.)
 18. Prof. dr. sc. Mladen Novosel (1984. − 1986.)
 19. Prof. dr. sc. Dušan Jeras (1986. − 1986.)
 20. Prof. dr. sc. Andrija Mulc (1988. − 1990.)
 21. Prof. dr. sc. Osman Muftić (1990. − 1990.)
 22. Prof. dr. sc. Ivo Alfirević (1990. − 1992.)
 23. Prof. dr. sc. Stjepan Jecić (1992. − 1994.)
 24. Prof. dr. sc. Vjera Krstelj (1994. − 1996.)
 25. Prof. dr. sc. Slobodan Kralj (1996. − 1998.)
 26. Prof. dr. sc. Mladen Franz (1998. − 2002.)
 27. Prof. dr. sc. Tonko Ćurko (2002. − 2006.)
 28. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić (2006. − 2010.)
 29. Prof. dr. sc. Ivan Juraga (2010. − 2014.)
 30. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović (2014. − 2018.)
 31. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić (2018. - danas )

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]

Koordinate: 45°47′49″N 15°58′18″E / 45.7968305912543°N 15.9717017412186°E / 45.7968305912543; 15.9717017412186