Farmakokinetika

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Farmakokinetika je grana farmacije farmakologije. Ona se bavi kvantitativnim parametrima sudbine lijeka u organizmu, kako i zašto, i u kojim intervalima i s kojim dozama lijek primijeniti s krajnjim ciljem postizanja i održavanja potrebnih koncentracija na mjestu djelovanja. Bliska je farmakodinamici, koja se bavi djelovanjem lijeka na organizam, te odnosom koncentracije i učinka lijeka.

Četiri su osnovna parametra farmakokinetike: apsorpcija (absorption), distribucija (distribution), biotransformacija (biotransformation) i eliminacija (elimination) - skraćeno ADME.