Flash powder

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Flash powder je pirotehnička mješavina oksidansa s nekim gorivom čije je izgaranje vrlo brzo, popraćeno oslobađanjem velike količine energije u obliku zvuka, vidljivog svjetla i dima. Vrlo je opasna, jer ju mogu aktivirati i blaži mehanički udarci, trenje, male količine topline ili čak vlažnost.

Ovom se mješavinom u obliku kuglica uglavnom pune eksplozivne glave vatrometa.

Goriva (reducens) koja se najčešće koriste dijele se na:

Korišteni oksidansi su: kalijev ili natrijev ili barijev klorat, kalijev, amonijev ili natrijev perklorat, kalijev permanganat, kalijev, natrijev, stroncijev, barijev ili amonijev nitrat, natrijev sulfid, barijev, kalijev ili amonijev sulfat, barijev ili natrijev peroksid, minij, željezov (III) oksid