Forum za slobodu odgoja

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Udruga "Forum za slobodu odgoja"
Forum za slobodu odgoja
Logo FSO-a
Naziv udruge: Forum za slobodu odgoja
Skraćeni naziv: Forum, FSO
Predsjednik: Branko Ačić
Datum osnivanja: 1992. godine
Registarski broj: 0058459
Broj članova: 56
Adresa udruge: Đorđićeva 8, Zagreb

Forum za slobodu odgoja (Forum, FSO) je organizacija civilnog društva aktivna u Hrvatskoj od 1992. godine, registrirana 1998. g. prema Zakonu o udrugama. Temeljni cilj Foruma je implementacija obrazovnih standarda suvremenih demokratskih društva u hrvatski obrazovni sustav. Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, iskusni eksperti i akademici, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje i razvoj obrazovanja. U posljednjih 19 godina svog rada glavne aktivnosti uključuju kreiranje i provedbu edukacijskih programa za metodičku izobrazbu nastavnog osoblja, nenasilno rješavanje sukoba, zdravstveno obrazovanje, integralno građansko obrazovanje, stipendiranje učenika, te usavršavanje u metodici poučavanja. Forum za slobodu odgoja član je „European Forum for Freedom in Education“, mreže „Street Law“, „RWCT International Consortium“, „Network of Education Policy Centers“ te Koordinacije udruga za djecu.[1]

Forum za slobodu odgoja provodi suvremene i kvalitetne obrazovne programe te utječe na javne politike vodeći se načelima pravednosti, nenasilja, otvorene komunikacije, cjeloživotnog učenja i kritičkog mišljenja.Unapređujući i usklađujući obrazovanje u Hrvatskoj s obrazovnim standardima suvremenih demokratskih društava, Forum se zalaže za pravo na izbor i jednaku dostupnost obrazovanja koje vodi samoostvarenju osobe.[2]

Povijest Foruma[uredi VE | uredi]

Ranih devedesetih kad je u Hrvatskoj zaživjela i počela se razvijati ideja pluralizma u obrazovanju Nada Maljković „donijela je“ sa svog studijskog boravka u Njemačkoj informacije te dogovor o osnivanju udruge „Forum za slobodu odgoja“ kao članice Europskog foruma za slobodu odgoja čiji je osnivač i današnji počasni predsjednik g. Eginhard Fuchs.

Forum je u ozračju koje je tada vladalo vrlo uspješno promovirao i razvijao projekte koji su doprinosili razvoju pluralizma u obrazovanju posebice održavanje niza edukacija o tzv. alternativnim pedagoškim modelima. Također 1996. godine u Rijeci je održan i simpozij „Demokratske promjene u hrvatskom školskom sustavu. Iskustvo i perspektive pluralizma u školama i obrazovnom procesu“. Tom prilikom kreirani su i principi djelovanja Foruma kojih se i danas pridržavamo. U ovom periodu rad Foruma bio je mnogostruko financiran sredstvima Soros zaklade.

Uslijedio je period smanjenih aktivnosti, osipanja članstva pa i pitanja samog opstanka udruge sve do 2000. godine kada je na godišnjoj skupštini donijeta odluka da će se sklopiti ugovor sa Soros zakladom, sada Institutom Otvoreno društvo, kojim će se obrazovni programi fondacije prenijeti na Forum.

U proteklih deset godina Forum je uspio zadržati i neke od „starih“ članova, ali u svoj rad uključiti i mnoge nove stručnjake u raznim područjima obrazovanja. Razvijena je i regionalna djelatnost a u samoj Hrvatskoj Forum je postao jedna od najznačajnijih udruga u području obrazovanja u RH te je u dva navrata dobio i institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Održana je i unaprijeđena suradnja sa Europskim forumom za slobodu odgoja, koji i sam prolazi faze većih i manjih uzleta, a kao rezultat te suradnje 2005. godine na Brijunima je održan kolokvij Europskog foruma pod nazivom „Podučavanje kroz i za demokraciju: Nova škola - put prema modernom demokratskom društvu“.[3]

Programi stručnog usavršavanja[uredi VE | uredi]

Forum provodi više vrsta programa stručnog usavršavanja – metodičke programe za nastavnike, integralno građansko obrazovanje i zdravstveno obrazovanje. Osim toga, Forum provodi i programe za učenike osnovnih i srednjih škola.

Tijekom 2010. godine, održano je 50 seminarskih grupa na kojima je sudjelovalo 847 sudionika. Prosječna ocjena programa FSO-a je 4,78.[4]

Programi za nastavnike[uredi VE | uredi]

Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje projekt je namijenjen nastavnicima koji traže načine kojima bi potaknuli i poboljšali proces učenja te koji žele oživjeti svoju nastavu uvođenjem pristupa koji promiče aktivno i samostalno učenje te kritičko mišljenje.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi je program kojim visokoškolski nastavnici stječu vještine koje studentima pomažu kritički misliti, preuzimati odgovornost za vlastito učenje, aktivno slušati, učiti u suradnji s drugima te steći naviku cjeloživotnog učenja.

Obrazovni projekt Pravo u svakodnevici nastoji osvijestiti značaj i protektivnu moć prava i zakona u svakodnevnom životu svakoga građanina. Ovaj projekt nastoji teoretski i praktički potaknuti samosvijest građana, njihovu svijest o sebi kao subjektu i nositelju prava. Upravo je to temeljna pretpostavka za vladavinu prava i demokraciju.

Program Obrazovanjem protiv korupcije nastoji kod učenika izgraditi sustav vrijednosti i razviti vještine potrebne za odnos prema korupciji kakav je svojstven demokratskom društvu, tj. odgojiti osobu koja je svjesna opasnosti korupcije, koja će biti sposobna uočiti pojavu korupcije te je spremna poduzeti korake na njenom uklanjanju.

Program Medijacija usmjerava se na ulogu treće strane tj. medijatora u konfliktu između osoba koje su u sukobu. Obuhvaća temeljne komunikacijske vještine kao što su aktivno slušanje, parafraziranje, reflektiranje, postavljanje pitanja i prepoznavanje emocija kao i vježbe na konkretnim slučajevima medijacije pomoću igranja uloga.

Edukacija o Europskoj uniji je projekt Foruma za slobodu odgoja namijenjen prvenstveno nastavnicima osnovnih i srednjih škola i svima koji se u svom radu s mladima susreću s tematikom vezanom uz europsku integraciju i ulogu Hrvatske u tom procesu.

Program Edukacijom do zdravlja temelji se na teži da se pravovremenim obrazovanjem (prevencijom) na području zdravlja mogu umanjiti ljudske patnje, očuvati kreativno i produktivno vrijeme svih članova zajednice te uštedjeti na troškovima liječenja.

Integralno građansko obrazovanje dio je napora Foruma za slobodu odgoja u smjeru uključivanja tema o ljudskim pravima, demokraciji, vladavini prava, borbi protiv korupcije, promicanja nenasilja, te rasprave o Europskoj uniji u obrazovni sustav. Ovaj program okuplja na jednom mjestu programe Foruma za slobodu odgoja koji obrađuju navedene teme dajući tako nastavnicima i sadržaj i metode koje se mogu direktno koristiti u nastavi te oprema nastavnike za aktivnije djelovanje u promociji nenasilja i nenasilnom rješavanju sukoba.

Programi za učenike i studente[uredi VE | uredi]

Ljetna EU Akademija je obrazovni program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kojim se nastoji informirati učenike i potaknuti ih na kritičko promišljanje o Europskoj uniji. EU Akademija njeguje grupni rad, radionice, projektni rad i predavanja kao glavne načine rada.

Program razmjene učenika srednjih škola Republike Hrvatske Forum za slobodu odgoja provodi u suradnji s American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) i Davis International Scholarship Program iz Sjedinjenih Američkih Država i Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) iz Velike Britanije od 1992. godine. Program je namijenjen učenicima drugih razreda, a provodi se u elitnim srednjim školama koje su članice mreže škola ASSIST-a i HMC-a.

Od 2010. godine Forum je sklopio suradnju s Mesnom industrojom „Braća Pivac“. MI „Braća Pivac“ povjerili su administriranje svog programa stipendija FSO-u, što pokazuje jedinstven primjer suradnje između profitnog i neprofitnog sektora.[5]

Postignuća Foruma[uredi VE | uredi]

 • Dodijeljene dvije institucionalne potpore od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
 • Projekt „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ proširen u regiji provedbom niza edukacijskih seminara u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji;
 • Organizacija konferencije Europskog foruma za slobodu odgoja pod nazivom „Podučavanje kroz i za demokraciju: Nova škola – put prema modernom demokratskomdruštvu“ na Brijunima 2005;
 • Eli Pijaca (izvršna direktorica Foruma) i Zoran Pavletić (trener) članovi su "Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium Boarda" organizacije koja promiče kritičko mišljenje i aktivno učenje za postizanje kvalitetnog obrazovanja;
 • Na temelju programa "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje" nastao je program "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi" (ALCT) kao hrvatski proizvod;
 • Članstvo predsjednice FSO-a Vesne Mihoković Puhovski u Savjetu za razvoj civilnog društva i Izvršnog odbora Europskog foruma za slobodu odgoja;
 • Osnivanje medijacijskih centara u Zagrebu, Rijeci i Velikoj Gorici u partnerstvu s gradovima;
 • Medijacija uvedena u školske kurikulume u školama u Rijeci i Velikoj Gorici;
 • Razvoj i provedba programa volontiranja u Forumu kao načina aktivnog uključivanja mladih u društvena zbivanja;
 • Razvijena i provedena 4 projekta financirana sredstvima Europske unije;
 • Program "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje" u razdoblju 2008.-2010. završilo oko 3.000 nastavnika i stručnih suradnika;
 • Ostvarena kvalitetna suradnja s Hrvatskim pravnim centrom i Hrvatskim debatnim društvom;
 • Uvedeni su vlastiti standardi i sustavi provjere kvalitete programa i seminara;
 • Kroz program razmjene učenika srednjih škola prošlo je oko 150 učenika;
 • Program "Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje" uveden je kao izborni kolegiji na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Rijeci;
 • Uvođenje programa "Pravo u svakodenvici" kao izbornog predmeta u školske kurikulume na području Primorsko-goranske županije;
 • Forum je proširio svoje programe i seminare novim sadržajima, a za seminare i programe napravio priručnike, publikacije i nastavne pripreme - Antikorupcijsko obrazovanje u školama, Obrazovanje protiv korupcije, Možemo to riješiti, Projekt čitanja i pisanja na osnovi procjene pismenosti;
 • Vesna Mihoković Puhovski, predsjednica FSO-a, odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića za osobit doprinos prosvjeti;
 • Objavljena zbirka publikacija (priručnik i nastavne pripreme) u programu Edukacija o Europskoj uniji;
 • U suradnji s Veleposlanstvom SAD-a sustavno implementiran program "Medijacija" u 15 škola;
 • Forum je član Koordinacije udruga za djecu i Network for Education Policy Centres (NEPC).[1]

Medijacijski centri[uredi VE | uredi]

Otvaranje medijacijskih centara početak je sustavnijeg rada u cilju promoviranja kulture nenasilja, demokratske kulture i mirnog rješavanja sukoba. Primarno područje djelovanja medijacijskih centara ostaje lokalna razina s posebnim naglaskom na radu u školama, radu s djecom, radu s nastavnicima i s roditeljima. Medijacijski centar ima za cilj postati jedno od središnjih mjesta u borbi protiv nasilja u lokalnoj zajednici. To će se postići organiziranjem različitih aktivnosti u svrhu promoviranja nenasilja, informiranja građana i lokalnih vlasti o nenasilju i nenasilnim metodama rješavanja sukoba.

No, medijacijski centri će, prije svega, služiti kao neutralna mjesta za rješavanje sukoba, to jest, bit će na usluzi cijeloj lokalnoj zajednici u svrhu podrške i rješavanja sukoba. Nadalje, medijacijski centri će posebnu pozornost posvetiti radu u školama, osnovnim i srednjim, kako bi se kultura nenasilja širila od najranijih godina života. U tu svrhu, održavat će se i širiti mreža školskih medijatora koji će medijaciju primjenjivati u školama, te širiti informacije kroz školske kurikulume. Medijacijski centri će služiti i kao podrška školskim medijatorima, te mjesto njihove daljnje edukacije i usavršavanja.

Medijacijski centri djeluju u tri grada – Zagrebu, Rijeci i Velikoj Gorici. Medijacijski centar Zagreb smješten je u uredu Foruma na adresi Kralja Držislava 12, 10000 Zagreb. Medijacijski centar Rijeka djeluje na adresi Ante Kovačića 21, dok se centar u Velikoj Gorici nalazi na adresi Kurilovečka 48. [6]

Ured Foruma[uredi VE | uredi]

Ured FSO-a smješten je u ulici Kralja Držislava 12, 10000 Zagreb. Do ureda se lako može doći javnim gradskim prijevozom. U sklopu ureda nalazi se i Medijacijski centar Zagreb, kojemu je glavni cilj promoviranje medijacije kao načina kojim se na nenasilan način mogu riješiti sukobi.

Forum ima sedmero zaposlenika, 13 volontera i više od 30 trenera u programima stručnog usavršavanja, a taj broj se konstantno povećava.[4]

Tko je tko u Forumu?[uredi VE | uredi]

 • Branko Ančić, predsjednik FSO-a
 • Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica
 • Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa
 • Denis Čihor, direktor financija
 • Ana Karlović, voditeljica programa Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija
 • Marina Brkić, voditeljica programa Medijacija
 • Jelena Perak, koordinatorica školskih preventivnih programa
 • Vanja Kožić Komar, asistentica u programu Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija
 • Divna Rogić, voditeljica ureda
 • Ivana Lacko, asistentica u financijama
 • Višnja Pavlović, voditeljica programa Volontiranje i aktivno građanstvo
 • Biserka Šavora, voditeljica programa Edukacijom do zdravlja
 • Tamara Puhovski, stručna suradnica na program Edukacija o Europskoj uniji[1]

Izvori[uredi VE | uredi]

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]