Foton

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Foton je elementarna čestica, kvant elektromagnetskog zračenja, koji se u vakumu giba brzinom svjetlosti c. Nema masu mirovanja, a sadrži energiju

, gdje je h Planckova konstanta, a ν frekvencija zračenja.

Energija fotona može se prikazati i u drugom obliku, koji je matematički korektan

, gdje je T perioda fotona,

a čini se da daje uvid u prirodu fotona i Planckove konstante: Planckova konstanta mogla bi biti energija fotona koji ima periodu od T = 1 s ("standardni foton"), a (pojedinačni) foton bi mogao biti (pojedinačni) elektromagnetski val, čija je perioda obrnutoproporcionalna energiji.