Glavica (geologija)

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Glavica je vrsta reljefnog oblika.

Glavica je manja uzvisina , preniska i/ili premalena za biti brdom, brijegom ili brežuljkom.