Herpetologija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Herpetologija (od grč. ἑρπετόν, herpeton — gmižuća životinja, i λογία, logija — proučavanje) predstavlja granu zoologije koja se bavi proučavanjem vodozemaca(uključujući žabemrmoljke itd.) i gmizavaca (uključujući zmijegušterekornjačekrokodile itd.).

Herpetologija proučava poikilotermne, hladnokrvne četvoronošce. U ovu grupu se ne ubrajaju ribe. Međutim, nije neobično da se herpetolozi i ihtiolozi (koji izučavaju ribe) „udruže“ na zajedničkim projektima, objavljuju zajedničke radove i drže konferencije u cilju razmjene ideja i saznanja u srodnim poljima proučavanja. Jedan od primjera ovakve saradnje je i jedna od najvećih organizacija tog tipa, Američko udruženje ihtiologa i herpetologa.

Herpetologija je korisna između ostalog i zbog toga što proučava ulogu vodozemaca i gmizavaca u globalnoj ekologiji, posebno zato što su obje grupe vrlo osjetljive na klimatske promjene, na taj način šaljući ljudima jasno upozorenje kada se dese neke promjene. Neki otrovi, koje proizvode gmizavci i vodozemci, koriste se u modernoj medicini. Na primjer, otrovi nekih zmija koriste se za spravljanje antikoagulanata, koji se koriste za liječenje srčanog udara i šloga.

U modernom obrazovanju, rijetkost je da se neko prvobitno i jedino bavi herpetologijom. Većina se bavi proučavanjem ekologijeevolucijetaksonomijefiziologije ili molekularne biologije, a u okviru tih polja interesovanja mogu pronaći neke odgovore proučavajući gmizavce i vodozemce.

Zoologija
Grane
Zoolozi
Istorija

Batrahologija je dalje subdisciplinarna herpetologija, koja proučava vodozemce. Herpetologija se bavi poikilotermnimtetrapodima. Prema ovoj definiciji "herps" (ili ponekad "herptiles" ili "herpetofauna") isključuju ribe, ali to nije neuobičajeno za herpetološka i ihtiološka naučnih društava koja se okupljaju na objavljivanju zajedničkih časopisa i na konferencijama, u cilju razmjene ideja između istraživača u ovim oblastima. Jedna od najprestižnijih organizacija, American Society of Ichthyologists i Herpetologists, je primjer za to. Mnoga herpetološka društva postoje i danas, nakon što su formirana ona za promociju naučnoginteresa za reptile i vodozemce, u zarobljeništvu i divljini.

Herpetologija nudi spoznaje čovječanstvu o ulozi vodozemaca i gmizavaca u globalnoj ekologiji, posebno zbog toga što su vodozemci često vrlo osjetljivi na promjene u okolišu, nudeći vidljivo upozorenje ljudima da se upravo dešavaju značajne promjene u pridodi. Osobe sa strastveni interesom za herpetologiju i koje drže različite reptile ili vodozemce često sebe nazivajuherperi.

Herp je narodni termin za gmizavce i vodozemce. To je izvedeno iz starog termina herpetili, s korijenima u Lineovoj klasifikaciji životinja, u kojoj su reptili i vodozemci svrstani zajedno u istu klasu. Postoji više od 6.700 vrsta vodozemaca i preko 9.000vrsta gmizavaca. Uprkos modernoj taksonomskoj irelevantnosti, termin je uporan, posebno u nazivima herpetologija, kao naučna studije reptila i vodozemaca i herpetoculture, uzgoja reptila i vodozemaca u zarobljeništvu.