Hiragana

Izvor: Wikipedija

Hiragana (平仮名, ひらがな ili ヒラガナ) je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Ostala pisma koja se također koriste su kanji, katakana i latinica (romaji). Hiragana i katakana su t.zv. kana-sustavi, kod kojih znak predstavlja samoglasnike (npr. a あ), kombinaciju suglasnika i samoglasnika (npr. ka か) ili nazalni sonorant n, koji ovisno o kontekstu može predstavljati razne strane alofone kao što su m, n ili ng' ali bez distinktivnog predstavnika u japanskom jeziku.

Hiragana se koristi za pisanje riječi za koje ne postoji znak kanjijem, uključujući japanske čestice te dometke. Fleksija glagola i pridjeva se također zapisuje hiraganom.

Tablica hiragane[uredi | uredi kôd]

Ispod je prikazan sustav hiragana znakova s priloženom latiničnom kombinacijom znakova kojima oni odgovaraju. Crveno obojeni znakovi su izvan uporabe.

a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
わ wa ゐ wi ゑ we を o/wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Način pisanja[uredi | uredi kôd]

Način pisanja. Čitati zdesna na lijevo.