Prijeđi na sadržaj

Hrvatsko muzejsko društvo

Izvor: Wikipedija

Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) je neprofitna, nepolitička organizacija, koja okuplja stručne muzejske djelatnike s područja Republike Hrvatske.

Cilj i djelatnosti HMD-a

Prema Statutu, HMD je osnovan u cilju razvitka i unapređenja muzejske djelatnosti te okupljanja stručnih muzejskih djelatnika. Djelatnosti HMD-a su:

  • 1. planiranje rada na:

okupljanju stručnih muzejskih djelatnika, kao i drugih pojedinaca koji žele podupirati i razvijati muzejsku struku u Hrvatskoj, unapređenju stručno-znanstvenog rada muzejskih djelatnika i usklađivanju svih oblika poslovanja koji vode svrsishodnijem muzejskom radu i komunikaciji muzejske građe i dokumetacije, kao i na organizaciji rada muzeja, sudjelovanju u predlaganju unapređivanja stručnog rada muzejskih djelatnika Hrvatske, kao i na organizaciji drugih oblika rada koji mogu poslužiti proširivanju stručnog i znanstvenog razvoja svojih članova, dodjeljivanju nagrada i priznanja istaknutim muzejskim djelatnicima, članovima HMD-a, u skladu s Pravilnikom o nagradama i priznanjima HMD-a, poduzimanju mjera za zaštitu autorskih prava svojih članova te na utvrđivanju autorskih naknada za autorski rad pojedinih kategorija muzejske struke, popularizaciji muzejskog djelovanja;

  • 2. razvijanje programa međunarodne suradnje;
  • 3. organizacija stručnih i znanstvenih skupova, kao što su kongresi, savjetovanja, simpoziji i seminari radi unapređivanja stručnog rada u muzejima;
  • 4. izdavanje časopisa "Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske", zbornika radova sa stručnih skupova, prijevoda stručne literature kao i povremenih izdanja knjiga, kataloga i drugih stručnih publikacija regionalnog, republičkog i međunarodnog značenja iz područja djelatnosti HMD-a;
  • 5. sustavno razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;
  • 6. predlaganje nadležnim tijelima zakonskih prijedloga potrebnih za unaprjeđenje i primjereno vrednovanje rada muzejskih djelatnika;
  • 7. predlaganje 3 svoja člana u Hrvatsko muzejsko vijeće(Sukladno novom muzejskom zakonu HMD više nije jedina nego tek jedna od udruga koje predlažu članove Hrvatskog muzejskog vijeća!)[1]

HMD i javnost

Rad HMD-a je javan. Javnost rada HMD-a ostvaruje se izvješćivanjem članstva o radu HMD-a i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, javnim priopćavanjem ili na drugi prikladan način.

Financiranje HMD-a

HMD se financira iz sljedećih izvora: članarine, prihoda od Ministarstva kulture RH i ureda za kulturu lokalne samouprave, prihoda od izdavačke djelatnosti, priredbi, izložbi, stručnih i znanstvenih skupova, prihoda od fizičkih i pravnih osoba za korištenje usluga HMD-a, dobrovoljnih i ostalih prihoda.

Druge u Hrvatskoj djelujuće udruge muzejskih djelatnika

  • Društvo muzealaca i galerista Istre
  • Muzejska udruga istočne Hrvatske

Vanjske poveznice

Izvori