Hugin i Munin

Izvor: Wikipedija

Hugin i Munin (staronordijski Huginn i Muninn) su gavrani nordijskoga boga Odina.

Odin sa svoja dva gavrana

Iako Odin vidi cijeli svijet sa svoga prijestolja Hlidskjalfa, svakoga jutra šalje Hugina, to jest Misao, i Munina, to jest Sjećanje, da oblete svijet i prikupe mu vijesti o tome što se događa.

Hugin i Munin se vraćaju za ručak, sjedaju na Odinova ramena i šapću mu na uho novosti. Zato je jedno od Odinovih imena i Hrafnagud ili Gavran−Bog.


Hugina i Munina spominje se u Grímnismálu, pjesmi iz Starije edde:

(Grímnismál, 20) (Grímnismál, 20)
Huginn ok Muninn Hugin i Munin
fliúga hverian dag lete svaki dan
iörmungrund ifir; zemljinim prostranstvom;
óumk ek Huginn bojim se da Hugin
at hann aptr ne kome, vratiti se neće,
þó siámk ek meirr um Muninn. još se više brinem za Munina.
(prevela Dora Maček)