Imena baranjskih naselja

Izvor: Wikipedija

Imena baranjskih naselja[uredi | uredi kôd]

Ovo je popis svih naselja u Baranji koja imaju status samostalnog naselja. Uz službena imena dana su njihova narodna ili stara imena, mađarska imena te etnici koji im odgovaraju.

Narodna i stara imena[uredi | uredi kôd]

Pod narodnim imenima podrazumijevaju se imena koja danas izgovaraju Baranjci kad govore hrvatski (književnim jezikom ili šokački) ili srpski (književnim jezikom ili lokalnim dijalektom), a razlikuju se od službenih imena. Takvo je npr. ime Suljoš ili skraćena imena Beli odn. Bezdan. Stara su ona narodna imena koja se više ne čuju ili se čuju rijetko (npr. Tarda) ili ih uglavnom upotrebljavaju stariji stanovnici (npr. Monoštor).

Mađarska imena[uredi | uredi kôd]

Mađarska su imena zapisana mađarskim pravopisom i ona su mnogo starija od slavenskih ili poslavenjenih imena, koja su nastala poslije Poslije prvog svjetskog rata.

Etnici[uredi | uredi kôd]

Etnici su zabilježeni onako kako se čuju u govoru Baranjaca ili kako se mogu pročitati u lokalnim novinama. U govoru nebaranjaca mogu se čuti i drugačiji oblici (npr. Bolmančanin, što se u Baranji rijetko čuje), a u medijima se ponekad mogu pročitati i neobični etnici (npr. Batinarac), koji su očito neosnovane novinarske konstrukcije. U nekim leksikografskim djelima, npr. u Hrvatskom enciklopedijskom rječniku, navode se etnici koji se u skladu s pravilima tvorbe etnika, ali se na terenu ne upotrebljavaju (npr. Branjinčanin, Kneževljanin).

Naselje Narodno ili staro ime Mađarsko ime Etnik
Baranjsko Petrovo Selo Petarda Petárda Petarac
Batina Batina Skela Kiskőszeg Batinac, -nka, Batinjanin, -nka
Beli Manastir Monoštor, Beli Pélmonostor Belomanastirac, -rka
Bilje Bellye Biljanin, -nka
Bolman Bolmány Bolmanac, Bolmankuša, Bolmanka
Branjina Kišfaluba, Kišvaluba Baranyakisfalud Branjinac, Kišfalubac, Kišvalubac
Branjin Vrh Brnjevar, Brenjevar Baranyavár Brnjevarac
Čeminac Laskafalu Čeminčanin, -nka
Darda Tarda Dárda Darđanin, -nka
Draž Daraž Darázs Dražanin, -nka, Daražac
Duboševica Daljok Dályok Duboševčanin, -nka
Gajić Marok Hercegmárok
Grabovac Albertfalu Grabovčanin, -nka
Jagodnjak Kačvala, Kačvola Kácsfalu Jagodnjačanin, -nka, Kačvolac, Kačvolkuša
Jasenovac Öbölpuszta Jasenovčanin, -nka
Kamenac Kuva Kamenčanin, -nka
Karanac Karanča Karancs Karančanin, -nka
Kneževi Vinogradi Suljoš Hercegszőllős Suljošanin, -nka
Kneževo Lak Főherceglak Kneževčanin, -nka
Kopačevo Kopács
Kotlina Šepša Sepse
Kozarac Keškend Keskend Kozarčanin, -nka
Kozjak Keskenyerdő
Luč Lőcs Lučanin, -nka
Lug Laskó
Majške Međe Štiljanovićevo Szeglak Majškomeđanac, -nka
Mece Mecepuszta Mecanin
Mirkovac Frigyesföld
Mitrovac Mitvárpuszta
Novi Bezdan Bezdan Újbezdán Bezdanac
Novi Bolman Újbolmány (Novo)Bolmanac
Novi Čeminac Újlaskafalu
Novo Nevesinje Nevesinje Botond Nevesinjac, -nka
Petlovac Sentivanj Baranyaszentistván Petlovčanin, -nka
Podolje Bodolja Nagybodolya
Podravlje Jenőfalva
Podunavlje Dunaipuszta
Popovac Ban Baranyabán Popovčanin, -nka, Bancov
Sokolovac Katalinpuszta Sokolovčanin, -nka
Sudaraž Sudaraš, Sudaraževo Szudarázs
Suza Čuža Csúza, Csuza
Šećerana Cukorgyár Šećeranac, -nka
Širine Braidaföld Širinčanin, -nka
Šumarina Benga Benge
Švajcarnica Švajcernica Őrhely
Tikveš Tököspuszta
Topolje Ižip Izsép Ižipac, Ižipkinja
Torjanci Torjánc Torjančanin, -nka
Tvrđavica Kišdarda Kisdárda
Uglješ Ölyves Uglješanin, -nka
Vardarac Várdaróc Vardarčanin, -nka
Zeleno Polje Szentistvánpuszta
Zlatna Greda Bokroshátpuszta
Zmajevac Velišmarta Vörösmart Zmajevčanin, -nka

Vidi i: Baranjska naselja, Baranjske općine, Baranjske katastarske općine


Izvori: