Imota

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Imota je naziv starohrvatske županije, kako se pojavljuje u spisu De administrando imperio.

Pokrivala je područje današnjeg Imotskog polja s bližim susjedstvom, te se protezala u unutrašnosti od Biokova na istok do Neretve, a na sjever do Čvrsnice, dok je uz obalu (od Neretve do Cetine) bila Paganija. Na istoku je ova županija graničila sa Zahumljem, a na zapadu i sjeveru sa županijom Cetinom.

Po Imoti je gradić Imotski, koji joj je i bio sjedište, dobio ime.

Naziv se zadržao i danas. Imenica Imoćanin ne označava samo stanovnika grada Imotskog, niti samo stanovnika Imotskog polja, nego i za stanovnike susjednih područja. Ipak, ne i za sva područja koja je Imota nekad obuhvaćala.