Imperativ

Izvor: Wikipedija
Glagolski
načini
Imperativ
Kondicional sadašnji
Kondicional prošli
Optativ

Imperativ (lat. impero = zapovjediti) zapovjedni je način glagola u hrvatskom jeziku. Imperativ je krnji glagolski oblik; ne postoji imperativ prvog lica jednine.


U prvom licu množine, kao i u drugom licu jednine i množine, imperativ se tvori se od prezentske osnove i nastavaka. Nastavci su trojaki, ovisno o prirodi prezentske osnove:

  • , -mo, -te (kod glagola na kraju čije prezentske osnove stoji suglasnik j)
  • -i, -imo, -ite (kod glagola na kraju čije prezentske osnove stoji suglasnik, osim j)
  • -j, -jmo, -jte (kod glagola na kraju čije prezentske osnove stoji samoglasnik)

U trećem se licu koristi pomoćna čestica neka koju slijedi prezent glagola u odgovarajućem broju.


Imperativi različitih nastavaka[uredi | uredi kôd]

Imperativ pomoćnog glagola biti:[uredi | uredi kôd]

lice jednina množina
1. - Budimo!
2. Budi! Budite!
3. Neka bude! Neka budu!


lice jednina množina
1. - Mi carujmo!
2. Ti caruj! Vi carujte!
3. On neka caruje! Oni neka caruju!

Prezentska osnova glagola "carevati" jest caruj-.

-i[uredi | uredi kôd]

lice jednina množina
1. - Mi sijecimo!
2. Ti sijeci! Vi sijecite!
3. On neka siječe! Oni neka sijeku!

Prezentska osnova glagola "sijeći" jest sijek-, iz koga sibilarizacijom dolazi sijec-, a palatalizacijom siječ-.


-j[uredi | uredi kôd]

lice jednina množina
1. - Mi plivajmo!
2. Ti plivaj! Vi plivajte!
3. On neka pliva! Oni neka plivaju!

Prezentska osnova glagola "plivati" jest pliva-.

Uporaba[uredi | uredi kôd]

Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici


  • Ovisno o okolnostima u kojima je rečenica u imperativu izrečena, ta se rečenica može smatrati zapovijedi, zamolbom ili zahtjevom. Budući da imperativ najčesće predstavlja izravnu zapovijed, gotovo se uvijek izriče uskličnom rečenicom:
Prestani pričati!


  • Osim za zapovijedi, imperativ se rabi u naputcima - receptima, algoritmima i sličnim opisima u kojima radnje zahtijevaju točan slijed:
Razbijte tucet jaja. Potom dodajte šećer i miješajte po potrebi.

U naputcima za uzimanje lijekova, u kuharskim receptima, administrativnim tekstovima i sličnom valja izbjegavati upotrebu infinitiva za izricanje zapovijedi, zabrane, poticaja, savjeta ili uputa jer on u hrvatskome jeziku nema službu imperativa:

Uzimati s malo vode tri puta dnevno. > Lijek pijte s malo vode tri puta dnevno.