Kineziologija

Izvor: Wikipedija
Mozaik koji pokazuje područja istraživanja u kineziologiji.

Kineziologija dolazi od grčke riječi κίνησις (kretanje, pokret) i λόγος (zakonitost, znanost), pa prema tome etimološki kineziologija znači znanost o kretanju. Danas kineziologiju definiramo kao znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice djelovanja tih procesa na ljudski organizam što svakako unapređuje zdravlje.

Kineziologiju zanima svaki onaj usmjereni proces vježbanja kojemu je cilj :

  1. Unapređenje zdravlja
  2. Optimalan razvoj ljudskih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja te njihovo što duže zadržavanje na što višoj razini
  3. sprečavanje preranog pada pojedinih antropoloških karakteristika i motorički znanja
  4. maksimalan razvoj osobina, sposobnosti i motoričkih znanja u agonološki (natjecateljski) usmjerenim kineziološkim aktivnostima.

Obuhvaća 4 različita područja, prema ciljevima i po metodama rada:

  1. kineziološku rekreaciju - s temeljnim ciljevima usmjerenim na očuvanje zdravlja organizma, socijalizaciju, osmišljavanje slobodnog vremena, postizanja osjećaja zadovoljstva, a bez težnje dostizanja maksimalnih motoričkih postignuća, s posljedičnom natjecateljskom ili ekonomskom dobiti
  2. kineziterapiju - dakle sustavnu terapiju tjelesnim vježbanjem s ciljem poboljšanja funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma
  3. kineziološku edukaciju - sustavno tjelesno vježbanje s ciljem sustavnog poticanja razvoja temeljnih motoričkih znanja i sposobnosti ("tjelesni odgooj" u školi)
  4. sport- težnja dostizanja maksimalnih motoričkih dostignuća, s potencijalnom natjecateljskom i/ili gospodarskom dobiti.

Kineziološka psihologija tumači psihičke procese i različite oblike ponašanja djece, mladih i odraslih za vrijeme i nakon provođenja nekog od oblika tjelesne aktivnosti, tj. aktivnosti s kretanjem.