Kompletna djela Jakova Gotovca

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Cjelokupna djela Jakova Gotovca[uredi | uredi kôd]

(godine se odnose na vrijeme skladanja, osim onih označenih s pr[aizvedba].)

Rana djela (koja je Gotovac nazvao "Porod od Tmine")[uredi | uredi kôd]

 • Svačić – koračnica za tamburaše (1911.)
 • Za rod i dom – za muški zbor (1911.)
 • Elegija – popjevka za bariton uz tamburaški kvartet (1911.)
 • Tiha noći – za muški zbor na riječi V. Mlinarića (1912.)
 • Ja ljubim – popjevka za tenor uz glasovir na riječi Pavla Senjića (1912.)
 • Adria – koračnica za tamburaški kvartet (1912.)
 • Moje čežnje – «melodija» za glasovir (1912.)
 • Domovini – za muški zbor na riječi Božidara Borka (1912.)
 • Genij ljubavi – popjevka za bariton i glasovir na riječi Bona O. Zeca (1913.)
 • Tantum ergo (I) – za muški zbor na liturgijski tekst (1913., pr. 1914., Split)
 • Priča – za muški zbor na riječi Đura Arnolda (1913.)
 • Maturalka – za muški zbor (1913.)
 • Ave Maria – za tenor i četveroguđe na liturgijski tekst (1913., pr. 1985., Osor)
 • Tantum ergo (II) – za muški zbor na liturgijski tekst (1914.)
 • Oh smij se – za tenor i glasovir na riječi Đura Arnolda (1915.)
 • S Bogom more, s Bogom polje – za muški zbor (1916.)
 • Čuj, kako sjetno – za glas i glasovir na riječi Marka Vunića (1916.)

Opus 1[uredi | uredi kôd]

Opus 2[uredi | uredi kôd]

 • Djevojka i mjesec – balada za alt i mali orkestar na riječi Đura Arnolda (1917., pr. 1925., Split)
 • Čika Pera – koračnica za klavir (1918.)
 • Jagoda – za muški zbor na riječi Vladimira Nazora (1918.)

Opus 3[uredi | uredi kôd]

Opus 4[uredi | uredi kôd]

Opus 5[uredi | uredi kôd]

 • Primorska suita – za muški zbor na narodnu poeziju (1919., pr. 1925., Split)
  • 1) Brodarska
  • 2) Podoknica
  • 3) Tanac

Opus 6[uredi | uredi kôd]

 • Moments érotiques – za muški glas i klavir na narodnu poeziju (1920., pr. 1923., Zagreb)
  • 1) Puste želje
  • 2) Momački jadi
  • 3) U prkos

Opus 7[uredi | uredi kôd]

 • Dva soneta – za bas i orkestar na riječi M. Vidakovića (1921., pr. 1923., Zagreb)
  • 1) Grozdana
  • 2) Krčmarica Janja

Opus 8[uredi | uredi kôd]

 • Djevojačke pjesme – za sopran i klavir na narodnu poeziju (1923., pr. 1924., Zagreb)
  • 1) Dođi
  • 2) Tuge moje
  • 3) Sjaj, mjeseče
  • 4) Nisam znala

Opus 9[uredi | uredi kôd]

 • Kroz varoš – za glas i klavir na narodnu poeziju (1924., Zagreb)
  • 1) Ljeti pred kućom
  • 2) Pralja pri poslu
  • 3) Pod dragine prozore
  • 4) Mornar u krčmi
  • 5) Kod stola na slavi

Opus 10[uredi | uredi kôd]

 • Dvije pjesme čuda i smijeha – za mješoviti zbor na narodnu poeziju (1923., pr. 1925., Split)
  • 1) Jadovanka za teletom
  • 2) Smiješno čudo

Opus 11[uredi | uredi kôd]

 • Koleda – narodni obred u pet dijelova za muški zbor i instrumentalni sastav (3 Cl., 2 Fg., Timp., Tamb.) na narodnu poeziju (1925., Split)

Opus 12[uredi | uredi kôd]

 • Simfonijsko kolo – za veliki orkestar (1926., pr. 1927., Zagreb)
 • Barbari mi smo – za mješoviti zbor na riječi Danka Angjelinovića (1926., Karlovac)
 • Jeka sa Jadrana – za muški zbor (1927., Sušak)

Opus 13[uredi | uredi kôd]

Opus 13a[uredi | uredi kôd]

 • Dubravka – koncertna svita iz op. 13 – za mješoviti zbor i orkestar (?)
 • Naišo Erbez – za srednji glas i klavir na narodne stihove (1928., Zagreb)
 • Jadranu – za muški zbor na riječi R. Katalinić-Jeretov (1929., pr. 1930., Zagreb)

Opus 14[uredi | uredi kôd]

 • Morana – romantična narodna opera u tri čina na libreto Ahmeda Muradbegovića (1930., pr. 1930., Brno i 1931., Zagreb)
 • Narodne pjesme iz Dalmacije - na narodne stihove, harmonizacije i odbradbe a muški zbor (1919.1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Jučer si meni rekla
  • 4) Dobra večer uzorita
  • 5) Evo san doša
  • 6) Da mi je znati
  • 7) Omili mi u selu divojka
  • 8) Ako spavaš vilo moja
  • 9) Jedan mali brodić
  • 10) Jablane, jablane
  • 11) Ako si legla spat
  • 12) Hvalila se Radulova Ane
  • 13) Sada svi u skupu
  • 14) Počekaj ma divojko
 • Narodne pjesme iz Dalmacije – obradbe za glas i klavir (1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Dobra večer uzorita
  • 4) Ako spavaš vilo moja
  • 5) Jedan mali brodić
  • 6) Omili mi u selu divojka
 • O, zašto smo se sreli – za glas i klavir na riječi V. Petrovića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Daj ruku- za glas i klavir na riječi Dragutina Domjanića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Ave Maria – za sopran, violinu i harfu na liturgijski tekst (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Hrvatske napitnice – harmonizacije za muški zbor na narodne stihove (?)
  • 1) Pade listak naranče
  • 2) Tri ptičice
  • 3) Kraljević je Marko
  • 4) Nij' na svetu
  • 5) Pajdašu ljubljeni
  • 6) Zdrav nam budi
 • Naš Jadran – vojnička koračnica za duhački orkestar (1931.)

Opus 15[uredi | uredi kôd]

 • Tri momačka zbora – za muški zbor na narodnu poeziju (1932., Zagreb)
  • 1) Ponuda dragoga
  • 2) Kad idu kosci
  • 3) Momčeto bez gunčeto

Opus 16[uredi | uredi kôd]

 • Pjesma i ples sa Balkana – za gudački kvartet (1933., Zagreb) – prerađeno za gudački orkestar (1939., Zagreb)
 • Škrjanček poje, žvrgoli – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)
 • Pušći me, majko – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)

Opus 17[uredi | uredi kôd]

Opus 18[uredi | uredi kôd]

 • Orači – simfonijska meditacija za veliki orkestar (1937., Zagreb)

Opus 19[uredi | uredi kôd]

Opus 20[uredi | uredi kôd]

 • Pjesme vječnoga jada – za muški zbor (1937. i 1939., Zagreb)
  • 1) Pjesma žitonoša – tekst sa staroegipatskog spomenika
  • 2) O, klasje moje – na riječi Alekse Šantića

Opus 21[uredi | uredi kôd]

Opus 22[uredi | uredi kôd]

 • Guslar – simfonijski portret za veliki orkestar (1940., Zagreb)
 • Iz čitanke kćerke Ranke – za dječji zbor na razne autore (1942.)
  • 1) Dom
  • 2) Molimo se, Lado
  • 3) Majka uz kolijevku
  • 4) Proljeće
  • 5) Poštar

Opus 23[uredi | uredi kôd]

Opus 24[uredi | uredi kôd]

Opus 25[uredi | uredi kôd]

 • Pjesme obnove – za muški zbor na riječi Ruže Lucije Petelinove (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Na rad!
  • 2) Novi grad
  • 3) Slava

Opus 26[uredi | uredi kôd]

 • Intima – za glas i klavir na riječi Vladimira Nazora (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Sve utaman
  • 2) Siga
  • 3) Lanac
  • 4) Gavan
  • 5) Bor
 • Makedonska – harmonizacija za mušli zbor (arr.) (1945.?)
 • Partizanske pjesme – harmonizacije za muški zbor na razne autore (1945.)
  • 1) Pjesma radu
  • 2) Partizanska
  • 3) Kaćuša
  • 4) Druže
  • 5) Naprijed, braćo
  • 6) Crvena zvijezda
  • 7) Hej Slaveni
  • 8) Vintovačka

Opus 27[uredi | uredi kôd]

Opus 28[uredi | uredi kôd]

Opus 29[uredi | uredi kôd]

Opus 30[uredi | uredi kôd]

 • Đerdan – muzički igrokaz u pet slika na libreto C. Jankelića i autora (1955., Zagreb)


NASTAVAK SLIJEDI

(prema knjizi Jakov Gotovac Jagode Martinčević)