Konceptualna leksikografija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Konceptualna leksikografija je područje leksikografije koje se bavi izradom rječnika u kojima su riječi poredane po sličnosti značenja (konceptualni rječnici) u teoriji i praksi. Također se još naziva i pojmovnom leksikografijom.

U konceptualnim rječnicima riječi su podijeljene po konceptima (temama). Izbor i broj koncepata je arbitraran i ovisi, između ostalog, o opsegu samog konceptualnog rječnika. U odnosu na abecednu leksikografiju, konceptualna leksikografija se smatra sličnija načinu kako ljudski mozak skladišti informacije i da bolje prikazuje značenjski povezane riječi. Najveći nedostatak konceptualne leksikografije se smatra nemogućnost određivanja univerzalne i stalne liste koncepata te raspodijele riječi po konceptima.

Povijest konceptualnih rječnika[uredi VE | uredi]

Konceptualni rječnici su nastali iz dvije potrebe: iz potrebe za obrazovanjem, tj. učenjem stranog jezika, (tzv. pedagoško-leksikografska tradicije) i potrebe za ovladavanjem univerzuma (tzv. retoričko-filozofska tradicija). Iz pedagoško-leksikografske tradicije nastali su prvi konceptualni rječnici - dvojezični Sumersko-Akadski rječnici stvoreni u 3. tisućljeću prije nove ere, i time su i prvi rječnici uopće.

Vrste konceptualnih rječnika[uredi VE | uredi]

Tezaurus 
Najreprezentativniji je primjer konceptualnog rječnika. Prvi i najpoznatiji tezaurus je Rogetov tezaurus objavljen 1852. godine. Digitalizacijom tezaurusa su stvoreni i vizualni tezaurusi koji prikazuju mreže značenjski povezanih riječi.
Slikovni rječnici 
Nastali su u 17. stoljeću. U ovakvim rječnicima su kroz slike objekata, lokacija, itd. objašnjeni pojmovi vezani uz prikazano.
Vokabulariji i vulgariji 
Dvojezični (ponekad i višejezični) tematski spiskovi riječi s latinskim jezikom. Vokabulariji (vokabule) su nastali u srednjom vijeku i započinjali su s pojmovima vezanim uz Boga i nebesa, a završavali su s pojmovima vezanim uz zemlju i čovjeka. Vulgariji su pisani u renesansnom periodu, a raspored tema je bio suprotan od onog u vokabularijima - tj. počinjali su s čovjekom, a završavali s Bogom.
Tezaurusi za putnike 
Mali frazeološki priručnici namijenjeni putnicima kao pomoć putnicima pri komunikaciji u stranim zemljama.
Hibridni oblici rječnika 
Pojavom elektroničkih rječnika, pojavila se nova hibridna vrsta rječnika. Tu se uglavnom radi o abecednim rječnicima koji imaju mogućnost prikazivanja popisa značenjski povezanih riječi.

Vidi još[uredi VE | uredi]

Izvori[uredi VE | uredi]

  • Nikolić-Hoyt, Anja. Iz povijesti višejezičnih tezaurusa.// Filologija. 38-39 (2002), str. 101-114.