Kontrakcija dužine

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Kontrakcija dužine je termin u posebnoj teoriji relativnosti. Nazivamo ju Lorentzovom kontrakcijom ili Lorentz–FitzGeraldovom kontrakcijom, prema Hendriku Lorentzu i Georgeu FitzGeraldu.

To je pojava u kojoj je dužina objekta kraća od njegove vlastite dužine za promatrača u odnosu na kojeg se objekt kreće, tj. objekt je kraći od vlastite dužine koju izmjeri promatrač na objektu. Kontrakcija dužine zbiva se samo u pravcu kretanja objekta.

Dužinu objekta L definiramo kao prostorni razmak između njegovih krajnjih točaka čiji je položaj određen u istom trenutku vremena.

Vlastita dužina objekta Lo jest prostorni razmak između krajnjih točaka objekta u inercijskom sustavu u odnosu na koji objekt miruje. Mjeri ju promatrač na objektu.

  • v je relativna brzina između promatrača i objekta koji se kreće