Konzervator tehničar

Izvor: Wikipedija
Indianapolis Museum of Art Konzervator tehničar, Laura Mosteller, dokumentira dimenzije okvira za sliku.

Restaurator tehničar je specijalist obučen za provođenje osnovnih postupaka konzervacije predmeta kulturne baštine,kod nas isti najčešće rade u muzejima ili arhivima,te u Hrvatskom restauratorskom zavodu.[1][2][3] Treba naglasiti da se u hrvatskim muzejima za ovo zanimanje još uvijek koristi zastarjeli i neprimjereni naziv preparator,dok Hrvatski restauratorski zavod koristi nazive restaurator tehničar i konzervator tehničar.[4][5] Najkorektniji bi vjerojatno bio naziv konzervatorsko restauratorski tehničar.

U principu rade pod nadzorom konzervatora restauratora,te imaju srednju stručnu spremu. U muzejima gdje nema zaposlenih konzervatora restauratora rade pod nadzorom voditelja zbirke ( barem bi trebali - u dosta naših muzeja ovo nije slučaj,osim toga voditelji zbirki u pravilu nisu kvalificirani za kompetentan nadzor niti prosudbu o potrebi ili kvaliteti konzervatorsko restauratorskih zahvata na predmetima!).Oko 50% osoba koje u hrvatskim muzejima rade na konzervaciji restauraciji ima samo srednju stručnu spremu ,te ih se može smatrati konzervatorima tehničarima,odnosno nose muzejsko zvanje preparatora ili višeg preparatora[6]

U Hrvatskom restauratorskom zavodu ovaj je omjer vjerojatno nešto povoljniji,tamo osobe sa srednjom stručnom spremom mogu steći i zvanje restauratora majstora ( koje se u muzejima ne može steći! ).Dio osoba koje samostalno obavljaju poslove konzerviranja restauriranja također ima samo srednju stručnu spremu.Popis zvanja na stranici ministarstva kulture spominje i zanimanje suradnik restauratora tehničara ,odnosno suradnik višeg restauratora tehničara.[7]

Treba istaknuti da po propisima koje je prihvatila većina zemalja Europske unije za samostalan rad na objektima kulturne baštine zahtijeva se zvanje magistra umjetnosti,odnosno petogodišnji studij konzerviranja restauriranja (razina 7 Europskog kvalifikacijskog okvira). Usprkos tome kod nas se restauratore tehničare odnosno preparatore smatra dovoljno kompetentnim da samostalno obavljaju konzervatorsko restauratorske zahvate ( ovaj stav kod nas podupire i ministarstvo kulture ).

Znanja i vještine kojima restaurator tehničar mora vladati

Znanja[8] Vještine
Upravljanje zbirkama Tehnike komuniciranja
Procjena konzervatorskog zahvata Kozmetičke reintegracijske tehnike
Konzervacija - povijest, etika, filozofija, ciljevi Upravljanje bazama podataka
Konzervatorska istraživanja Tehnike dokumentiranja
Konzervatorska terminologija Tehnike podučavanja
Prikupljanje podataka Vladanje u izvanrednim situacijama
Procesi propadanja predmeta Tehnike grafičkog predočavanja
Dokumentacija Tehnike rukovanja predmetima
Spremnost na izvanredne situacije Zaštita na radu
Okolišni uvjeti povoljni za očuvanje predmeta Tehnike održavanja objekta
Pregled stanja predmeta Tehnike izlaganja
Izlaganje predmeta Instrumentalne tehnike
Zaštita na radu Laboratorijske tehnike
Održavanje objekta Tehnike spajanja
Održavanje laboratorija i ateljea Priprema predmeta za izlaganje
Upravljanje Organizacija
Osobine materijala/Konzervatorska kemija Tehnike fotografiranja
Kontrola štetnika Tehnike stabiliziranja
Preventivna zaštita Tehnike površinskog čišćenja
Zahvat Technički pregled predmeta
Tehnike izvođenja zahvata

Edukacija

Kod nas specifične edukacije za ovo zvanje ne postoji,no istog nema niti u SAD ili Velikoj Britaniji.[8][9] Jedina edukacija je kod nas u tom slučaju ona putem pripravništva, te stručnog ispita.U zemljama Europske unije u nekim slučajevima za ovo se zvanje zahtijeva zvanje prvostupnika .

Strukovne udruge

U Hrvatskoj su restauratori tehničari odnosno preparatori članovi svih kod nas aktivnih konzervatorsko restauratorskih udruga.

Mogućnosti stručnog usavršavanja i doškolovanja

Organiziranog sustavnog stručnog usavršavanja u muzejima zasada nema i to usprkos neporecive potrebe za istim.

Hrvatski restauratorski zavod ima sustav stručnog usavršavanja svojih djelatnika ,svake se godine organiziraju razni seminari i radionice koje mogu pohađati i konzervatori tehničari(odnosno restauratori tehničari).

Zanimljivo je i da se ovom problematikom ne bavi niti jedna od četiri hrvatske konzervatorsko restauratorske udruge ali i niti jedan od 3 domaća studija koji obrazuju konzervatore restauratore ( modularni online sustav doškolovanja kao jedna od mogućnosti).

Broj konzervatora tehničara i preparatora,zaposlenih u Hrvatskom restauratorskom zavodu,Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,Hrvatskom državnom arhivu,muzejima ili samostalno

U Hrvatskom restauratorskom zavodu radi oko 49 restauratora tehničara, u muzejima ih je pak zaposleno oko 59,no tamo se za iste tvrdoglavo koristi izrazito zastarjeli naziv preparator(stanje prosinac 2016.!). Određen broj ljudi radi i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici( oko 8 osoba ),te Hrvatskom državnom arhivu( nema javno dostupnih i transparentnih podataka ,oko 14 ili manje ). Broj istih kod onih koji rade samostalno nije naveden (no zna se da dio spomenutih čine osobe sa srednjom stručnom spremom, samostalno ove poslove kod nas sukladno jednom od popisa na web stranici ministarstva kulture obavlja oko 217 osoba,no spomenuti popis ministarstva kulture ne navodi niti školsku spremu niti zvanja istih!).[10][11]

Zakonski propisi koji reguliraju rad i napredovanje preparatora odnosno restauratora tehničara,stanje zaštite prava

Ako izuzmemo opće zakonske akte rad konzervatorsko-restauratorske službe u Hrvatskoj danas prije svega određuju sljedeći propisi

Za restauratore i restauratore tehničare koji rade u Hrvatskom restauratorskom zavodu,Hrvatskom državnom arhivu,Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici,te samostalno,odnosno za restauratore i preparatore koji rade u muzejima:

 • Pravinik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvnaju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18)

Dodatna literatura

 • Zakon o muzejima (NN 61/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13 )
 • Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, NN 57/13)

Strana literatura

 • Watkinson, D. E. 1993. Conservators and conservation technicians: Definitions and differences. In ICOM Committee for Conservation, 10th Triennial Meeting, Washington, DC: Preprints, ed. J. Bridgland. Vol. 2. Paris: International Council of Museums. 750-755.
 • Stan Lester, The Conservation Technician Qualification: an employer-led development ,Research in Post-Compulsory Education,vol 14 no 1, pp 43-55(2009)(online)

Unutarnje poveznice

Izvori

 1. Icon Conservation Technician Qualification: Handbook Part 1 - Introduction and Guidance (2014). Institute of Conservation London, U.K. Retrieved from: http://www.icon.org.uk/images/CTQ%20Handbook.docx[neaktivna poveznica]
 2. The Conservator-Restorer: a Definition of the Profession (2010). International Council of Museums London, U.K. Retrieved from: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/Theconservator-restorer.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 16. lipnja 2015.
 3. ECS Conservation. (2014). Conservation Technician. Retrieved from: http://www.ecsconservation.com/resources/terminology/Inačica izvorne stranice arhivirana 17. svibnja 2014.
 4. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269487.html
 5. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1384.html
 6. http://www.hrmud.hr/admin/fckeditor/File/Sekcija%20restauratora/Popis%20restauratora%20i%20preparatora%20koji%20rade%20u%20hrvatskim%20muzejima.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 24. ožujka 2014. Pristup stranici 16.05.2014.
 7. http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/JAVNA%20RASPRAVA/0001Uredba%20o%20izmjenama%20Uredbe%20o%20nazivima%20radnih%20mjesta%20i%20koeficijentima%20slo%C5%BEenosti%20poslova%20-PRIJEDLOG-12.5.14..pdf Pristupljeno 24.05.2017.
 8. a b Requisite Competencies for Conservation Technicians and Collection Care Specialists (2005). American Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works Washington, D.C. Retrieved from: http://www.conservation-us.org/docs/default-source/governance/competencies.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 27. travnja 2014.
 9. National Conservation Education and Skills Strategy 2012-2016 (2012). The Institute of Conservation London, U.K. Retrieved from: http://www.icon.org.uk/images/icon%20educationskillsfinallr.pdfInačica izvorne stranice arhivirana 6. kolovoza 2012.
 10. http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Kopija%20Tablica%20licence%20pokretni%208%208.2016.pdf
 11. http://www.h-r-z.hr/index.php/opi-podaci/pretraga-imenikaInačica izvorne stranice arhivirana 20. prosinca 2016. Pristupljeno 08.12.2016.

Vanjske poveznice