Konzul (predstavnik)

Izvor: Wikipedija
CC = Corps Consulaire; Oznake na motornim vozilima konzularnih predstavništva

Konzul je službeni predstavnik vlade države šiljateljice u nekom važnijem gradu države primateljice, ovlašten da obavlja konzularne funkcije.

U užem smislu, konzul je šef konzularnog ureda pod nazivom konzulat ili konzularni dužnosnik u generalnom konzulatu.

U širem smislu, pod pojmom konzul podrazumijeva se svaki konzularni dužnosnik.

Konzuli mogu biti karijerni ili počasni.