Krimska autonomna sovjetska socijalistička republika

Izvor: Wikipedija

Krimska autonomna sovjetska socijalistička republika, ili kraće: Krimska ASSR (krimsko-tatarski: (po unificiranoj turskoj abecedi) Qrьm Avonomjalь Sotsialist Sovet Respublikasь; ruski: Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика) je bivša sovjetska republika.

Uspostavljena ja 18. listopada 1921., a raspuštena je 30. lipnja 1945. godine.

Bila je dijelom RSFSR-a. Nalazila se na Krimu.

Glavni grad joj je bio Simferopol.

Službeni jezici su bili krimsko-tatarski jezik i ruski jezik.

Značajan udjel stanovništva su bili Krimski Tatari.

1944. godine im je bila oduzeta imovina i građanska prava i prisilno preseljeni u središnju Aziju. Ustavna prava su im bila vraćena 1967. godine. Ipak, nije im bio dopušten povratak sve do pred zadnje dane postojanja SSSR-a.

1945. godine, Krimska ASSR je preustrojena u Krimsku oblast RSFSR-a, koja je bila prebačena u Ukrajinsku SSR 1954. godine.