Kubansko-crnomorska sovjetska republika

Izvor: Wikipedija

Kubansko-crnomorska sovjetska republika je bila dio Ruske SFSR-a. Postojala je od 30. svibnja - 6. lipnja 1918. godine, a sjedište joj se nalazilo u Jekaterinodaru. Nastala je spajanjem Crnomorske sovjetske republike s Kubanskom sovjetskom republikom i kasnije se spojila u Sjevernokavkasku sovjetsku republiku.