LTE

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

LTE je skraćenica od engleske složenice Long Term Evolution (dugoročna evolucija)) i ime je za bežičnu telekomuniacijsku tehnologiju te spada u tzv. četvrtu generaciju (engleski fourth generation skraćeno 4G). Ovaj novi svjetski standard za bežičnu telekomuniciju oslanja se na tehnološkim dostignućima GSM/EDGE te UMTS/HSPA, a svoje veći kapacitet u prijenosu informacija zasnivanju se na novim modulacijskim tehnikama.