Lineweaver-Burkov dijagram

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Lineweaver-Burke plot.svg

U biokemiji, Lineweaver-Burkov dijagram (ili dvostruki recipročni dijagram) je grafički prikaz Lineweaver-Burkove jednadžbe za kinetiku enzima, koju su 1934. otkrili Hans Lineweaver i Dean Burk[1] . Ovaj se dijagram koristi kao grafička metoda za analizu Michaelis-Mentenove jednadžbe:


recipročna jednadžba је


gdje je V brzina reakcije, Km je Michaelis-Mentenova konstanta, Vmax je maksimalna brzina reakcije, a [S] je koncentracija supstrata.

Lineweaver-Burkov dijagram je koristan za brzo određivanje ključnih parametara u kinetici enzima, kao što su Km i Vmax. Segment na y-osi je na primjer jednak recipročnoj vrijednosti Vmax; dok segment na x-osi prikazuje vrijednost -1/Km.

S obzirom da je Lineweaver-Burkov dijagram vrlo osjetljiv na greške u pokusu, smatra se prilično nepouzdanim. U sadašnje se vrijeme više koriste nelinearna regresija ili alternativni oblici Michaelis-Mentenove jednadžbe, kao što je Eadie-Hofstee dijagram[2].

Literatura[uredi | uredi kôd]

  1. Lineweaver, H and Burk, D. (1934.). . Journal of the American Chemical Society svezak 56. (3): str. 658.–666.
  2. Greco, W. R. and Hakala, M. T., (1979.). "Evaluation of methods for estimating the dissociation constant of tight binding enzyme inhibitors,"(PDF). J. Biol. Chem. svezak 254. (23): str. 12104.–12109.