Prijeđi na sadržaj

Nacrt:Međunarodni kod zoološke nomenklature

Izvor: Wikipedija

Međunarodni kodeks zoološke nomenklature (engl. International Code of Zoological Nomenclature, ICZN) široko je prihvaćena konvencija u zoologiji koja propisuje formalno znanstveno imenovanje organizama koji se tretiraju kao životinje. Neslužbeno je poznat i kao ICZN kod, po svom izdavaču, Međunarodnoj komisiji za zoološku nomenklaturu (koja dijeli akronim "ICZN"). Pravilima se načelno uređuju:

  • Kako se imena ispravno uspostavljaju u okviru binomne nomenklature
  • Koje ime se mora koristiti u slučaju sukoba imena
  • Kako znanstvena literatura mora navoditi imena

Zoološka nomenklatura je neovisna o drugim sustavima nomenklature, primjerice o botaničkoj nomenklaturi. To sugerira da životinje mogu imati ista generička imena kao biljke (npr. postoji rod Abronia i kod životinja i kod biljaka).

Pravila i preporuke imaju jedan temeljni cilj: osigurati maksimalnu univerzalnost i kontinuitet u imenovanju svih životinja, osim tamo gdje taksonomska procjena nalaže drugačije. Kodeks je namijenjen samo za usmjeravanje nomenklature životinja, ostavljajući zoolozima slobodu u klasifikaciji novih taksona. Drugim riječima, dok su koncepti vrste (a time i definicija vrste) donekle proizvoljni, pravila za imena nisu. Kod se odnosi samo na imena. Novo ime životinje objavljeno bez pridržavanja koda može se jednostavno smatrati "nedostupnim" ako ne ispunjava određene kriterije ili u potpunosti ne spada u domenu znanosti (npr. "znanstveni naziv" za čudovište iz Loch Nessa).

Pravila u kodu određuju koja imena vrijede za bilo koji takson u obitelji, rodu i vrsti. Ima dodatne (ali ograničenije) odredbe o imenima u višim kategorijama (taksonima). Kodeks ne priznaje sudsku praksu. Bilo koji spor prvo se rješava izravnom primjenom kodeksa, a ne pozivanjem na propust.

Kodeks je također retroaktivan ili retroaktivan, što znači da prethodna izdanja kodeksa, ili prethodna druga pravila i konvencije danas više nemaju snagu, a ranije objavljeni nomenklaturni akti moraju se vrednovati samo prema sadašnjem izdanju kodeksa. U slučaju spora slučaj se može iznijeti povjerenstvu koje ima pravo objaviti konačnu odluku.